Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Generali Česká pojišťovna v době vyhlášené karantény v Česku
Rady pro exportéry

Generali Česká pojišťovna v době vyhlášené karantény v Česku

Generali Česká pojišťovna v době vyhlášené karantény v Česku

Ujišťujeme vás, že pracujeme s maximálním nasazením tak, abyste se na naši pojišťovnu mohli spolehnout i v této mimořádně náročné době. Vzhledem k vyhlášení karantény v Česku jsme přijali řadu preventivních opatření, abychom ochránili zdraví nejen vás, našich klientů, ale také zaměstnanců.

Provoz Generali České pojišťovny zůstává stabilní a i v této mimořádně náročné době poskytujeme náš servis v co nejširším možném rozsahu. Mezi zásadní opatření, ke kterému jsme přistoupili, patří omezení provozu na pobočkách, a to minimálně do konce března 2020. Nově jsme Vám k dispozici vždy v pondělí 8-11h a středu 14-17h, platby jsou přijímány pouze bezhotovostní formou. Aktuální informace o konkrétní pobočce najdete na www.generaliceska.cz/pobocky. Řadu úkonů můžete rovněž vyřídit bezpečně z domova, Váš pojišťovací poradce je připraven vyřídit Vaše požadavky online nebo po telefonu. Dále můžete využít tyto komunikační kanály: webové stránky www.generaliceska.cz vč. online chatu, klientská linka 241 114 114 (non-stop), Klientská zóna (non-stop). Likvidace pojistných událostí probíhá plynule. Pro hlášení pojistných událostí v tuto chvíli využívejte primárně webové formuláře na našich webových stránkách. Pro více aktuálních informací, navštivte naše webové stránky: https://www.generaliceska.cz/karantena. Pro individuální přístup kontaktujte prosím: Monika Krůtová, M 736 539 850

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013