Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Informujeme Vás o vývoji a vhodných opatřeních, která pomůžou přečkat toto krizové období.
Rady pro exportéry

Informujeme Vás o vývoji a vhodných opatřeních, která pomůžou přečkat toto krizové období.

Squire Patton Boggs s.r.o.

Čas nám opět o něco pokročil a z pohledu ekonomických opatření zůstává situace stále dosti nejistá. Ekonomické subjekty musí obezřetně zvažovat další kroky a zůstat ve střehu vůči svým povinnostem, kterým je nadále zapotřebí dostát a hlavně je nikterak neopomenout. Problémy, které mohou nastat, Doporučená pošta zdarma, Distant Execution of Contracts. Aktivně se účastníme jednání a snažíme se přijmout vhodná opatření, která pomůžou přečkat toto krizové období. O jejich vývoji a následném způsobu aplikace vás budeme v následujících dnech informovat. Nejste v tom sami!

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013