Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Aktuální zajímavé dotační programy na rozvoj podnikání
Rady pro exportéry

Aktuální zajímavé dotační programy na rozvoj podnikání

201 consulting - Aktuální zajímavé dotační programy na rozvoj podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podpořit výrobu a vývoj zdravotnických prostředků a nasazení nových technologií pro boj s koronavirovou nákazou. Dne 14. dubna se otevře dotační program Technologie COVID 19 s minimální alokací 300 mil. Kč. O podporu až do výše 20 milionů korun budou moci žádat malí a střední podnikatelé.

Dále česká vláda schválila program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Bude mít za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Příkladem může být nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou plánuje zahájit příjem žádostí o bezúročný úvěr či záruku pro podnikatele zasažené koronavirem v rámci programu COVID II.

Nebojte se v letošním roce také podat žádost o dotaci a vaší investici realizovat pak až v následujících letech! ZDE přehled aktuálně otevřených zajímavých dotačních programů. Další dotační možnosti bude MPO upřesňovat na podzim letošního roku.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013