Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
MEZINÁRODNÍ SANKCE
Podporujeme exportéry

MEZINÁRODNÍ SANKCE

Druhý díl nového seriálu o zákulisí mezinárodního obchodu

Vážení přátelé,

ve spolupráci s advokátní kanceláří Squire Patton Boggs jsme pro vás připravili seriál, ve kterém chceme postupně představit příležitosti, podmínky, rizika a řadu dalších důležitých informací, které se vám mohou v mezinárodním obchodu hodit. Pokud by Vás nějaké téma zajímalo, napište nám a v některém z dalších dílů se mu můžeme také věnovat.

V druhém díle vám Jaroslav Tajbr představí oblast mezinárodních vývozních omezení a rizik a poradí, jak se na tyto atributy mezinárodního obchodu připravit.

Dávejte si pozor na to kam, komu a co prodáváte

V mezinárodním obchodu je nutné respektovat určité hranice a překážky. Jedním z důvodů mohou být politicky motivované sankce, tedy zákazy vydané určitými zeměmi či skupinami zemí obchodovat s určitými státy, subjekty, či komoditami.

Druhým restriktivním důvodem je prevence kriminality, terorismu a mezinárodní ochrana lidských práv. Prevence se převážně projevuje v zákazu či omezení obchodování s určitými komoditami nezávisle na jejich příjemci. Mezi regulované komodity patří zbraně a vojenské vybavení, některé technologie (vč. software), jaderný materiál a zdroje radioaktivního záření, nástroje použitelné k mučení nebo trestu smrti, a tzv. zboží dvojího užití (tj. zboží, které je primárně určeno k civilním účelům, ale lze je použít s určitou modifikací či bez ní i k účelům vojenským).

Pro exportéry z České republiky jsou relevantní česká omezení, která ovšem poměrně věrně kopírují restrikce ze strany EU. V současné době Evropská unie zaměřuje svoji pozornost na země jako je Rusko, Írán, Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie, Venezuela, Zimbabwe, a Severní Korea. V případě porušení vývozních pravidel můžete dostat pokutu až do výše 50 mil. Kč a v extrémních případech může být obchodování se zakázanými subjekty či komoditami posuzováno jako trestný čin. Velkou neznámou je prozatím také Brexit, kde se obchod s ostrovní zemí může ze dne na den stát velmi komplikovanou záležitostí s nevyjasněnými podmínkami, nevyřešenými pojistkami a rizikovými faktory.

Do konfliktu se ale lze dostat i se sankcemi americkými, které se na české exportéry v mnoha případech také vztahují. Země dotčené omezeními jsou podobné jako v případě evropského seznamu - Rusko, Irán, Súdán, Kuba, Venezuelu, Severní Koreu, Afghánistán, Irák, Libyi, Sýrii, Venezuelu a Zimbabwe. Pro tyto země opět existují sankční seznamy (tzv. Specifically Designated Nationals lists neboli SDN lists). Pokud budete obchodovat se subjekty na těchto seznamech, můžete se na něm ocitnout také. To prakticky znamená následnou nemožnost provádět jakékoliv obchodní operace s americkými subjekty (např. vyvážet do USA), ale také obchodovat v americké měně (protože ke clearingu operací v USD bude většinou nutné použít americkou finanční instituci, která ovšem odmítne provést transakci se subjektem, který se ocitl na SDN seznamu). Většinou to znamená také okamžité zastavení spolupráce s mezinárodními bankami.

Chraňte se uvnitř firmy

Pokud chcete mít jistotu, že se případným sankcím a postihům vyhnete, doporučujeme v rámci vaší společnosti vytvořit vhodný compliance program. Ve spolupráci s odborníky na mezinárodní právo si nastavíte základní principy a vhodné postupy, jak tato rizika identifikovat, předcházet jim a minimalizovat jejich dopady.

Funkční program nepřináší pouze bonus v podobě skutečného snížení rizika provádění zakázaných obchodních operací. V případě porušení mezinárodních obchodních omezení dochází díky jeho existenci většinou k udělování citelně nižších sankcí.

Pokud je váš zájem o tuto problematiku ještě hlubší, dokážeme vám v rámci silného mezinárodního advokátního týmu nabídnout i řadu dalších služeb v oblasti monitoringu aktuální legislativy, analýz obchodních příležitostí, zajištění potřebných licencí a oprávnění pro mezinárodní obchod nebo řešení sporů v rámci evropských soudních institucí.

V příštím díle se bude Tamara Korešová ze Squire Patton Boggs věnovat pohybu rozsudků napříč kontinenty a budeme se těšit na Vaše návrhy témat.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013