Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Ing. Jitka Hradilová, prokurista pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o.
Úvodník

Ing. Jitka Hradilová, prokurista pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Čeští exportéři v posledních letech dosahují výborných výsledků, a i nadále se jim daří navyšovat dodávky do zahraničí a posilovat dobré jméno českých firem v rámci Evropy i světa.

Obdobně i společnost SATUM CZECH s.r.o., která vznikla před 22 lety a je 100 % vlastněna českým kapitálem, kontinuálně roste a stala se jednou z největších makléřských společností v České republice. Naše pozice v posledních letech roste i v rámci středoevropského regionu tak, jak se rozšiřují aktivity našich klientů a my jim poskytujeme stejně kvalitní servis i v těchto zemích.

Především šíření dobrého jména českých firem a kvality, kterou poskytují, je hlavním důvodem, proč jsme se v letošním roce stali partnery Exportní ceny a jsme rádi, že ji můžeme podpořit.

Sami velmi dobře víme, že s růstem souvisejí i mnohá rizika, kterým se v žádném podnikatelském odvětví nelze zcela vyhnout. Naší prací je pomoci klientům s jejich eliminací na únosnou úroveň.

Přejeme Vám všem úspěšné dobývání zahraničních trhů s minimem rizik.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013