Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
DIGITÁLNÍ EXPORT
Podporujeme exportéry

DIGITÁLNÍ EXPORT

První díl nového seriálu o zákulisí mezinárodního obchodu

Vážení přátelé,

ve spolupráci s advokátní kanceláří Squire Patton Boggs jsme pro vás připravili seriál, ve kterém chceme postupně představit příležitosti, podmínky, rizika a řadu dalších důležitých informací, které se vám mohou v mezinárodním obchodu hodit.. Pokud by Vás nějaké téma zajímalo, napište nám a v některém z dalších dílů se mu můžeme také věnovat.

V prvním díle vám Petra Věžníková představí mezinárodní digitální trh Přeshraniční obchod v oblasti e-commerce rok od roku roste. Řada z vás by se do něj chtěla zapojit, ale bojí se nebo neví jak.

E-commerce obchodování: co to je a na co nezapomenout

V době vysoké konkurence a značné globalizace zaznamenává český vývoz rekordní výsledky. Ačkoliv stále většina exportu probíhá tradičními distribučními kanály, digitalizace zasahuje i do této sféry a dynamicky měnící se prostředí online světa láká exportéry, aby pro své vývozy využili možnosti elektronického obchodování (e-commerce, e-business). E-commerce přitom musíme vnímat nejen jako záležitost prodeje a obchodování s koncovými zákazníky – spotřebiteli, ale i jako možnost pro spolupráci v rovině B2B. Česká republika patří v tomto ohledu mezi evropské velmoci.

E-commerce má tu výhodu, že nepotřebujete žádného zprostředkovatele. Jde o přímý kontakt, kde máte lepší možnost kontroly průběhu obchodních operací, rychlejší odezvu, možnost uplatnit vlastní marketingovou strategii. Jedná se např. o nákupy zboží ve firemních e-shopech, softwarových produktů jejich stažením ze sítě, platby za přístup k informacím, finanční převody apod. Elektronické obchodování se značně rozšířilo v oblasti prodeje spotřebního zboží konečným spotřebitelům. Roste využití v oblasti mezifiremního obchodování „B2B“, například formou internetových aukcí. Existuje i možnost „C2B“ (consumer-to- business), kde díky internetu mohou zákazníci sami aktivně vyhledávat firemní nabídky, iniciovat nákupy a v některých případech i aktivně ovlivňovat nákupní podmínky na internetu.

Poměrně snadná situace je při obchodování v rámci Evropské unie, která zaručuje volný pohyb zboží a služeb. V poslední době je kladen velký důraz na odstranění překážek i v oblasti on-line obchodu (např. zákaz diskriminace přístupu k on-line službám a platbám, nebo-li tzv. geoblockingu), nastavení jednotných pravidel pro umožnění volného dat a informací (např. známé nařízení GDPR, ale i méně známé nařízení o volném pohybu neosobních údajů) a zajištění bezpečnosti sítí a informačních systémů.

Při obchodování s třetími zeměmi můžeme narážet na nejrůznější specifika – jazyková, politická, ale i daňová a právní. Svoji prodejní strategii proto musíte danému trhu přizpůsobit – počínaje všeobecnými obchodními podmínkami, které se musí v mnoha ohledech přizpůsobit náležitostem v daném státě. V našem tématu je určitě dobré nepodcenit otázky spojené s ochranou osobních údajů a zabezpečením elektronické komunikace, platebními možnostmi a jejich omezeními, v neposlední řadě pak otázky související se samotným dodáním služby (které se ovšem nijak podstatně neliší od toho, co exportéři znají v případě klasického exportu – nové technologie ale mohou umožnit jednodušší sledování dodavatelského řetězce, např. za použití blockchain technologií).

Společnosti by si měly dobře ohlídat ochranu svého duševního vlastnictví a know-how, ať už se jedná o správné nastavení portfolia ochranných známek, patentovou ochranu nebo autorská práva. Stejně tak pravidla pro reklamu a marketingovou komunikaci se mohou v různých státech lišit, a je potřeba tato specifika znát a přizpůsobit se jim při volbě komunikační strategie.

Důležité aspekty zahraniční e-commerce

- Omezení přeshraničních prodejů (některé státy mohou mít restrikce nebo vyšší cla)

- Lokalizace e-shopu (technické a legislativní požadavky)

- Daňová specifika (přihlášení k DPH)

- Byrokratická omezení

- Exportní financování

- Platby (limity, nutnost mít účet v bance daného státu a provádět platby přes ní; možná omezení online platebních transakcí)

- Marketing a reklama

- Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost

- Duševní vlastnictví a know-how

Víte, že…

- Čtvrtina vývozců bude prodávat na internetu; podle průzkumu společnosti GfK již na e-shopech své zboží a služby nabízí pětina exportujících firem. V příštích letech sem navíc hodlá vstoupit dalších 6 % dotazovaných společností.

- Každá druhá společnost, která aktuálně provozuje nebo se chystá do budoucna zřídit e-shop, chce podle GfK prostřednictvím internetových obchodů směřovat své zboží i do zahraničí.

- Zboží a služby prodávané na e-shopech zatím ve většině případů (80 %) míří do střední, východní či západní Evropy.

V příštím díle se bude Jaroslav Tajbr ze Squire Patton Boggs věnovat sankcím v mezinárodním obchodě včetně praktických tipů, jak se jim vyhnout a jak s nimi pracovat. A budeme se těšit na Vaše návrhy témat.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013