Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Luděk Drnec, Generální ředitel DHL Express pro Českou republiku
Úvodník

Luděk Drnec, Generální ředitel DHL Express pro Českou republiku

Psal se rok 1997, když jsme vyhlašovali první ročník Exportní ceny DHL a chtěli tak ocenit exportní úspěchy českých firem. Jako zakladatelé jsme nesmírně hrdí, že se po 22 letech stala z původně malé soutěže významná událost v českém exportním podnikatelském prostředí.

Jak se v průběhu let měnila podoba Exportní ceny, mění se i svět globálního obchodování. Aktuálně největší boom zažívá svět přeshraničního online obchodování a jsme rádi, že celá řada českých vývozců už na tento trend zareagovala a zaměřila se na online prodej a oslovení zákazníků z celého světa skrze vlastní e-shopy. Právě těmto firmám je věnována nová kategorie Exportér E-Commerce.

Jsem velice rád, že se většině českých exportérů dlouhodobě daří konstruktivně vypořádat s riziky, která ohrožují jejich vývoz, jako jsou kurzové změny či nedostatek pracovních sil, a vlastní aktivitou a pracovitostí dokáží každoročně uspět na globálním trhu i exportně růst. Těším se na tradičně hojnou účast firem, které budou předávat své nabyté zkušenosti, předávat je dál a inspirovat svou odvahou a výsledky i začínající exportéry.

V neposlední řadě bych rád poděkoval našim skvělým partnerům z let minulých, ale i těm, kteří se k nám postupně přidávají a rozšiřují tak základnu celého projektu. Díky tomu věřím, že letošní 22. ročník Exportní ceny DHL ještě překročí své cíle a dosažené výsledky přihlášených jen doloží pozitivní růst české ekonomiky.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013