Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Chceme zvýšit obrat i expandovat do zahraničí
Ptáme se

Chceme zvýšit obrat i expandovat do zahraničí

Obrat převyšující 100 milionů korun v roce 2023. Takový je cíl společnosti Drymat.cz, která se zabývá sanacemi-hydroizolacemi vlhkého zdiva se specializací na aktivní elektroosmózu. Nejen to, ale i další plány firmy odhalila její jednatelka Ivona Jeřábková.

Jaká je historie společnosti Drymat.cz s.r.o.?

Firma Drymat byla založena v listopadu 2009 na základě kontraktu s německou firmou Drymat zabývající se vysoušením zdiva elektrofyzikálním způsobem bez mechanického zásahu do zdiva. Od r. 2010 firma rozšířila sanační práce o aktivní elektroosmózu. Jedná se o metodu přímé sanace vlhkého zdiva, která odstraňuje příčinu vlhkosti stavební konstrukce. Následně pak mohou být provedeny nepřímé a doplňkové sanační opatření např. výměna omítek, provětrávané podlahy, odkopy, drenáže ad. i tyto práce naše firma nabízí a realizuje. Od r. 2011 firma dodává vlastní řídící jednotky, které jsou vyvíjeny a vyráběny v závislosti na konkrétních potřebách zákazníků především v poměru užitné hodnoty a ceny. Jako jediní na trhu máme multifunkční elektroosmotické řídící jednotky s možností nastavení elektrofyzikální funkce, pulsní elektroosmózy s velkým množstvím zobrazovaných a ukládaných dat (teplota, relativní vlhkost, odpor, napětí, proud, provozní čas). Tato data lze následně stáhnout prostřednictvím mobilního telefonu nebo přenosného počítače a získat přehled o průběhu vysoušení zdiva.

Jaké služby svým zákazníků nabízíte a o které z nich je největší zájem?

Našim zákazníkům nabízíme soubor služeb, které začínají vlhkostním průzkumem prováděným odbornými stavebními techniky s profesionální a nejmodernější diagnostickou technikou pro zjišťování vlhkosti stavebních materiálů. Následuje sanační projekt – optimální návrh sanačních opatření pro konkrétní nemovitost směřující k trvalému odvlhčení zdiva na normami dané hodnoty. Provedeme realizaci celého díla včetně autorského a stavebního dozoru.

Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci?

Našimi zákazníky jsou majitelé nemovitostí z řad fyzických i právnických osob a dále státní správa a veřejné instituce. Účastníme se vyhlašovaných výběrových řízení na sanaci vlhkého zdiva.

Řada firem dnes upozorňuje na problém nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Vnímáte to i u vás ve firmě? Jak případně s tímto problémem bojujete?

Máme stabilní pracovní tým, který postupně rozšiřujeme o další pracovníky, které získáváme přímým oslovením nebo na základě výběrových řízení.

Jaké jsou vaše plány v horizontu následujících pěti let?

Naším cílem je dále zviditelnit činnost naší firmy v rámci České republiky, upevnit pozici lídra pro dodávku a prodej aktivní elektroosmózy. Chceme dosáhnout toho, že naše elektroosmóza bude v každém městě a obci v ČR, kde se potýkají s vlhkými budovami. Zároveň plánujeme expandovat s naší technologií aktivní elektroosmózy na zahraniční trhy zejména okolní státy. Zastoupení bychom rádi měli na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. V horizontu následujících pěti let bychom také rádi rozšířili činnosti firmy o kompletní stavební činnost a prodej nemovitostí. Cílem je také postupné navyšování obratu firmy a s tím související rozšíření pracovního kolektivu. V roce 2019 by měl náš obrat činit 20 milionů korun, v roce 2020 už 30 milionů, o rok později pak 50 milionů, plán pro rok 2022 je obrat ve výši 80 milionů korun a v roce 2023 by měl být minimálně 100 milionů korun. Na pořadu dne je také dobudování vlastního zázemí firmy. V loňském roce jsme pořídili vlastní budovu a skladovací prostory, během letoška a roku 2019 by měla být dokončena rekonstrukce. Do budoucna je možná také koupě dalšího objektu.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013