Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Strojírenství hraje na Blízkém východě prim
Ptáme se

Strojírenství hraje na Blízkém východě prim

Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) pojistila od roku 2015 vývoz na Blízký východ za 8,5 miliardy korun. Zejména šlo o zakázky v oblasti strojírenství, prozradil v rozhovoru Martin Růžička, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro řízení rizik EGAP, který byl hostem klubového setkání projektu Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade.

S čím vším EGAP dokáže pomoci českým vývozcům?

Našim exportérům pomáháme v oblastech, ve kterých komerční úvěrové pojišťovny mohou mít omezený apetit na akceptaci rizik. Pojišťujeme tedy rizika neplacení u vývozu především do zemí mimo Evropskou unii, do vyspělých zemí OECD a pohledávky z vývozu s delšími splatnostmi. Konkrétně pak v zemích EU a zemích OECD můžeme kvůli mezinárodním pravidlům pojišťovat jen obchody se splatností delší než dva roky. Mimo země EU a OECD tato omezení neplatí. Například u vývozu do Srbska, Ruska anebo na Ukrajiny můžeme pojistit faktury i s 30denní splatností. Nevěnujeme se pouze velkým obchodům, ale pojišťujeme i faktury od hodnoty 100 tisíc korun. Rádi pomůžeme jak malým podnikům, tak i těm velkým, a to z jakéhokoliv odvětví. Stěžejním pro nás je, aby projekt, či obchod, se kterým za námi exportér přijde, dával všem zúčastněným ekonomicky smysl. Pojistné produkty pro malé a střední podniky mají u nás zjednodušenou schvalovací proceduru, abychom je co nejméně zatěžovali administrativou. Naše pojistné produkty kopírují vývoj obchodního případu – dokážeme pojistit záruky za nabídku, za akontaci, předexportní financování výroby; výrobní riziko; riziko neplacení u vývozního úvěru poskytnutého exportérem nebo bankou; záruky za zádržné, za dobré provedení, a také investice v zahraničí.

V kategorii Exportér teritoria soutěže Exportní cena DHL UniCredit si letos ocenění odnese česká firma působící i na Blízkém východě. Jaká je vaše zkušenost s touto oblastí? Jak se tam vašim klientům daří?

S Blízkým východem máme historicky hodně zkušeností a převážně vcelku pozitivních. Od roku 2005 jsme tam pojistili vývoz za 8,5 mld. Korun, a to zejména v oblasti strojírenské výroby. Celkem solidně zde získáváme potřebné informace, podstupovaná rizika pečlivě hodnotíme a akceptujeme i s ohledem na naši historickou zkušenost s tímto teritoriem. V případě vzniku problémů s neplacením máme i zkušenosti s úspěšným vymáháním. Samozřejmě se naši vývozci čím dál více setkávají s konkurencí z ostatních evropských či zámořských zemí, ale stále se mohou opírat o jméno naší země, které má všude dobrý zvuk.

Jaký je zájem českých firem uspět na blízkovýchodních trzích? Co je pro dosažení tohoto úspěchu podle Vás klíčové?

Když se podíváme na finanční objem uzavřených pojistných smluv, tak za poslední dva roky měly české firmy zájem především o pojištění investic v zahraničí a pojištění odběratelských úvěrů. Z hlediska počtu pojistných smluv potom dominuje pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru, včetně bankovního financování dodavatelského úvěru. Neustává zájem bank o pojištění bankovních záruk vystavovaných za české vývozce. Pojištění investic, které české investory v zahraničí chrání proti teritoriálním rizikům, je poptáváno zejména do zemí se zvýšeným teritoriálním rizikem, tj., od třetí kategorie výše na sedmi stupňové škále hodnocení rizikovosti zemí dle OECD.

O jaké produkty či služby je na Blízkém východě největší zájem? Ve kterých oborech se českým vývozcům otevírají největší příležitosti?

V EGAPu máme na Blízkém východě nejvíce zkušeností s poptávkou po strojírenských produktech či technologiích určených pro speciální účely, pro ropný průmysl a pro energetiku. Dále se naši vývozci dobře uplatňují při vývozu zboží a služeb ve zdravotnickém sektoru. Máme i zkušenosti s pojišťováním vývozu kusových dodávek zboží či potravin.

S jakými riziky a problémy se naši exportéři v této oblasti nejčastěji setkávají? Na co si je třeba dát pozor?

Bohužel celá oblast je již historicky zatížená různými geopolitickými konflikty. To znamená, že firmy obecně podstupují větší rizika, a to zejména při vývozech větších investičních celků spojených s dlouhodobým splácením vývozního úvěru. Na druhou stranu – v případě úvěrového rizika firem není toto nijak specifické či výjimečné. Firmy zde vznikají a zanikají z obdobných příčin jako jinde ve světě, což umíme analytickými metodami hodnotit, stanovit si jejich rating a rizika. Univerzálním spojujícím rysem všech podnikatelů na Blízkém východě je jejich jiné vnímání toku času, který tam plyne „pomaleji“. A také je třeba mít na paměti, že komunikace a sociální kontakt je důležitou součástí obchodních vyjednávání. V obchodních jednáních je většinou třeba se obrnit trpělivostí a snažit se o vzájemné porozumění i mimo oblast našich obchodních zájmů. Dobré a dlouhodobé sociální vztahy jsou nedílnou součástí úspěšného obchodování na Blízkém východě.

Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade od roku 1997 nachází a oceňuje středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila společnost DHL Express. Při soutěži vznikl Klub Exportérů, ve kterém si podnikatelé mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. Více informací o projektu najdete na http://www.exportnicena.cz/

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013