Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
České firmy za sebou na Blízkém východě nechávají nesmazatelnou stopu úspěchu
Úvodník

České firmy za sebou na Blízkém východě nechávají nesmazatelnou stopu úspěchu

Letošní 21. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit, kterou i v tomto roce zaštiťuje agentura CzechTrade, je tematicky zaměřen na země Blízkého východu. Oblast pokrývající severovýchodní Afriku, jihozápadní Asii a jihovýchodní Evropu. Mne těší, že i v těchto vzdálených teritoriích můžeme nalézt české firmy, které zde zanechávají nesmazatelný otisk.

Vstup na tyto trhy však nebývá zcela jednoduchý. Čeští exportéři musejí na cestě k úspěchu často překonávat různorodé překážky. V těchto oblastech jsou nelehké registrace výrobku, dovozce či samotného exportéra a komplikací je i jazyková bariéra. Důležité je být seznámen s kulturními odlišnostmi a specifiky obchodních jednání, která se mezi jednotlivými zeměmi liší. Nejen s těmito překážkami dokážeme v agentuře CzechTrade našim exportérům pomoci, a to především díky nabídce komplexních služeb, odbornosti, více než 20 letům zkušeností a celosvětové síti zahraničních kanceláří – na Blízkém východě ji tvoří Turecko, Írán, Izrael, Egypt či Spojené arabské emiráty.

Země Blízkého východu přinášejí pro české firmy řadu příležitostí. Od energetiky a stavebnictví po zdravotnictví a potravinářský průmysl či spotřební zboží, zde všude mohou najít uplatnění čeští exportéři z mnoha oborů. Je však důležité nebát se při expanzi na zahraniční trh využít i státní pomoci, kterou CzechTrade nabízí, a zkrátit si tak cestu za vytouženým úspěchem.

Všem přihlášeným firmám bych rád na tomto místě popřál mnoho zdaru nejen v soutěži, ale i v dalších letech na poli zahraničního obchodu.

Radomil Doležal, generální ředitel agentury pro podporu obchodu CzechTrade

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013