Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Prověření obchodních partnerů ušetří čas i peníze
Ptáme se

Prověření obchodních partnerů ušetří čas i peníze

Každý, kdo obchoduje se zahraničními firmami, již dobře ví, že každý region ve světě má z pohledu přístupu k důležitým informacím o obchodních partnerech svá specifika, která je nutné znát a mnohdy není jednoduché k nim vůbec získat přístup. A právě v této oblasti jim pomáhají služby společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Některé z nich v rozhovoru představil její ředitel marketingu Přemysl Cenkl.

Proč jsou z Vašeho pohledu informace o obchodních partnerech pro úspěch na zahraničních trzích důležité?

Obecně platí, že prevence je v životě určitě efektivnější než likvidace následků jakéhokoli problému. A platí to i pro hledání obchodních partnerů v zahraničí. Výběr obchodního partnera může úspěch podnikatelského záměru významně ovlivnit, protože nevhodný zahraniční obchodní partner může přinést firmě nemalé problémy. V praxi je totiž určitě levnější si zahraničního obchodního partnera předem důkladně prověřit než s ním případně vést soudní spory, které jsou v mezinárodním měřítku složité a drahé.

Lze si zahraniční partnery i ze vzdálených lokalit „ohlídat“ z České republiky? Jaké speciální nástroje k tomu lze využít?

Každý, kdo obchoduje se zahraničními firmami, již dobře ví, že každý region ve světě má z pohledu přístupu k důležitým informacím o obchodních partnerech svá specifika, která je nutné znát a mnohdy není jednoduché k nim vůbec získat přístup. Podnikatelé navíc mnohdy zaměřují své obchodní aktivity na více regionů ve světě a orientace v mnoha rozdílných informačních zdrojích je stojí velmi mnoho času. Ten je možné ušetřit tím, že si pořídí přístup do profesionální aplikace jako je například služba SkyMinder. Ta obsahuje data o více než 200 milionech firmách z 230 zemí a území světa. Co je pro uživatele velmi důležité, je fakt, že tyto informace jsou v aplikaci přístupné v jednotném formátu a z již 160 zemí jsou k dispozici on-line. Z ostatních zemí je možné získat kreditní reporty na vyžádání do několika málo dnů.

O jaké služby CRIF - Czech Credit Bureau je mezi českými vývozci největší zájem?

Nejčastěji si klienti prověřují finanční zdraví svých obchodních partnerů a stále častěji také jejich obchodní vazby. Klienti rovněž oceňují varovné informace uvedené u jednotlivých prověřovaných firem, které jim mohou naznačit případné budoucí problémy. Využívány jsou také možnosti investigace zaměřené na pro klienta důležité informace poskytované prostřednictvím agentury působící pro službu SkyMinder přímo v dané zemi. Našim klientům rovněž vyhovuje, že do služby SkyMinder mají přístup přímo z aplikace Cribis, ve které si prověřují firmy z ČR a SR. Mohou si tak v jednom uživatelském prostředí prověřit všechny své domácí i zahraniční obchodní partnery.

Chystáte pro vaše klienty nějaké novinky?

Nedávno jsme na přání klientů začali v rámci služby SkyMinder nabízet sledování důležitých změn u zahraničních obchodních partnerů či potenciálních klientů prostřednictvím služby Monitoring, kdy si klient sám může zvolit frekvenci zasílání kompletních kreditních reportů o sledovaných subjektech. Postupně zavádíme na trh také službu SkyMinder On-Site Reports, která klientům pomůže v rámci spolupráce se zahraničními partnery v těžko dostupných či exotických oblastech a spočívá v zajištění fotografií přímo ze sídla prověřované firmy. Klienti tak mají díky rozsáhlé síti spolupracujících subjektů globální společnosti CRIF přímo v dané oblasti jistotu, že daná firma vůbec existuje. Služba SkyMinder On-Site Reports je dostupná u firem ze zemí Dálného Východu, Východní Asie a Afriky.

Jakou radu byste dal všem firmám, které se na vstup za hranice naší země teprve chystají?

Takovým firmám bych doporučil, aby si vážili toho nejdůležitějšího, co v podnikání mají a tím je jejich čas. Měli by se rozhodnout, zda budou věnovat svůj čas shromažďování a ověřování jednotlivých informací z mnoha zdrojů anebo zda využijí vhodnou službu, která za ně tuto práci průběžně odvádí. Obecně by neměli podceňovat výběr obchodních partnerů a nechat si ve svém byznys plánu dostatečný prostor na jejich výběr.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013