Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Spolupráce, partnerství i přátelství
Ptáme se

Spolupráce, partnerství i přátelství

Již více než 20 let spojuje Helena Kohoutová úspěšné podnikatelky a podnikatele z celé České republiky. V rozhovoru prozradila nejen novinky z projektů Agentury Helas, ale také to, jak vidí české podnikatelské prostředí.

Agentura Helas oslavila loni 20. narozeniny. Jak byste těch uplynulých 20 let zhodnotila?

Na začátek musím říci, že těch 20 let opravdu rychle uteklo. Vášeň, kterou jsem cítila na začátku, mě stále neopustila. Důvod je prostý, každý rok vidím, co můžeme udělat ještě lépe, a i schopnost naslouchat lidem v tom, co potřebují pro rozvoj podnikání, je nesmírně silný motor pro nové nápady. Navíc, dnešní doba nabízí tolik nových podnětů, například i v oblasti komunikace a technologií, že mám pocit, že byť s dvacetiletou tradicí jsme stále na začátku. Nejvýznamnější milník agentury bylo, když jsme od sdružování zajímavých lidí z oblasti byznysu začali oceňovat jejich výsledky a předávat jim prestižní ocenění, a to díky třem podnikatelským soutěžím zároveň.

Proč jste před lety začala propojovat a podporovat české podnikatele a podnikatelky?

Můj cíl či lépe řečeno potřeba bylo dávat zajímavé lidi dohromady. Lidi, které pohání podobná touha a potřeba jít za svým snem. Něco dokázat, něco vybudovat, zrealizovat svoji představu. Lidi, kteří jsou solitéry, vlastně lídry, což vyústilo až k založení Ocenění českých lídrů.

Jakým směrem se vlastně podle vás podnikatelské prostředí v ČR mění? K horšímu nebo lepšímu?

Na tyto otázky se často ptám podnikatelů, se kterými se v rámci našich projektů potkávám. V současné době je situace taková, že podnikatelé si často stěžují na obrovské množství administrativy a časté změny legislativy. V poslední době se k těmto problémům přidal i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, a to vlivem rekordně nízké nezaměstnanosti, kterou v České republice momentálně máme.

Jsou vaše kluby a projekty jen o byznysu, nebo v nich členové najdou i něco „navíc“?

Pravdou je, že byznys hraje v našich klubech velkou roli. Členové se jejich prostřednictvím dostanou do osobního a blízkého povědomí dalších úspěšných, tvořivých a produktivních podnikatelů, podnikatelek, manažerů i manažerek. V rámci klubů se mohou představit jako odborníci v nejrůznějších oblastech, dáváme jim prostor představit jejich služby a produkty, díky čemuž zviditelní svou značku. Mimo to jsou však naše kluby také o přinášení nových inspirací, hledání nových cest a sdílení zkušeností a informací. HNEC a HLC vidím jako příležitosti pro úspěšné české podnikatele a podnikatelky odhalit jejich další potenciál a ten nadále rozvíjet. Díky setkávání si mohou rozšířit obzory, podívat se na svůj byznys jinou optikou, zjistit, jak dělat věci jinak a díky tomu se posouvat kupředu. A to díky spolupráci, partnerství a často i přátelství v prostředí, které jim prostřednictvím našich projektů vytváříme.

Chystáte ve vašich projektech nějaké novinky?

Cílem všech našich projektů je podporovat a inspirovat české podnikatele, a to díky sdílení zkušeností, vzájemné spolupráci a osobnímu setkávání. Proto jsme se rozhodli propojit podnikatelskou platformu fungujících projektů Ocenění Českých Podnikatelek, Exportní cena DHL UniCredit, Ocenění Českých Lídrů a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, a to prostřednictvím tzv. Superčlenství. Věřím, že toto propojení přinese maximální užitek všem členům, kteří budou součástí našich aktivit. Díky Superčlenství budou moci využít všech benefitů a služeb, které členství v projektech nabízí.

Vaším mottem je „Budujeme Hrdé Česko“. Co vyjadřuje?

Všude kolem sebe vidíme skvělé české podnikatele a podnikatelky. Firmy, které zvládly překonat práh České republiky. Ať již fyzicky tím, že působí v různých zemích světa a exportují služby a produkty, nebo mentálně, svými nápady, know-how ovlivňují podnikání ve světě. Firmy, které šíří dobré jméno českých výrobků, řemeslného zpracování, které má ve spoustě oborů v našich zemích historicky velkou tradici. Vidíme majitele, kteří se odhodlali jít za svou vizí, nejen za svými obchodními výsledky. V rámci našich projektů se setkáváme také s budoucími podnikateli, kteří stojí na prahu svého podnikání. Ukazujeme mladým lidem, že je na čem stavět, z čeho čerpat.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013