Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Roste česká ekonomika i export
Úvodník

Roste česká ekonomika i export

Česká ekonomika šlape a tempem růstu nadále překvapuje analytiky. Za čtvrté čtvrtletí roku 2017 meziročně zrychlila růst na 5,2 procent. To je jeden z nejvyšších čtvrtletních růstů za poslední dekádu. Celkově české ekonomice v roce 2017 moc nechybělo a dosáhla pětiprocentního tempa růstu. I letos ekonomové a analytici očekávají příznivý vývoj naší ekonomiky. České ekonomika nadále velmi silně poroste, i když půjde dle odhadů „jen“ o zhruba tři a půl procenta. Hlavní zásluhu na excelentním výkonu našeho hospodářství si na straně nabídky připsal průmysl. Naopak na poptávkové straně jde především o spotřebu domácností a rovněž o export.

Tuzemští výrobci v minulém roce vyvezli rekordní objem zboží a služeb. Česká proexportně orientovaná ekonomika dosáhla celkového objemu 4,2 bilionů korun, což je o nevídaných 230 miliard více než v roce 2016. Statistici hovoří o nejlepším výsledku v historii samostatné České republiky. Zahraniční trhy zůstávají pro české exportéry stále atraktivní a není tedy divu, že meziroční nárůst exportu přesáhl pětiprocentní hranici.

Rok 2017 byl ve znamení opuštění více než tříletého intervenčního režimu. Pro tuzemské firmy tak skončila dlouhá jistota stabilního kurzu. Jedním z důvodů, proč ČNB ukončila intervence, byl i tlak růstu exportu na českou korunu. Uvolnění kurzového režimu mělo pro české vývozce dva podstatné dopady. Koruna totiž posílila nejenom vůči euro, ale rovněž i k dolaru. Posílení vedlo ke snížení výnosů českým exportérům. Proti tomu se české firmy mohly kurzově zajistit. Zvyšující se zájem o kurzové zajištění jsme v UniCredit Bank zaznamenali již na podzim roku 2016.

Optikou exportního zaměření na světová teritoria se čeští vývozci nejvíce zaměřili na země EU. Celkově 84 procent všech vyvezených výrobků a služeb mířilo do států Evropské unie a z toho téměř třetina do sousedního Německa. Mezi významné exportní trhy mimo EU patří tradičně Rusko, čím dál více Čína, dále Ukrajina, ale také exotická Kolumbie či Kazachstán.

Východní exportní destinace, kam řadíme Rusko a Čínu v loňském roce výrazně rostly. Obchod s Čínou rostl o pětinu. V posledních měsících loňského roku se růst českého exportu zvyšoval nejrychlejším tempem za několik posledních let. I přes enormní nárůst exportu, však míří do Číny pouze 1,4 procenta našeho vývozu. Rusko se po letech útlumu kvůli sankcím opět probouzí. Vývoz, co do rozlohy největší země na světě stoupl o 9 procent. Nicméně, podíl Ruska na celkovém vývozu je mírně pod dvěma procenty. Tuzemští exportéři by stále měli brát na vědomí národní specifika Ruska. Především byrokracii, volatilní rubl, pracovní povolení či vízové podmínky.

Nižší podíl obou zemí na celkovém objemu exportu je pro tuzemské vývozce skvělou příležitostí. Do dalekých teritorií postupně vstupují noví hráči. Cítíme velký hlad českých firem po úspěchu v zahraničí, ale také zvyšující se poptávku po českém zboží a službách. A kde ještě vidíme nenaplněný potenciál? Především v zemích střední a jihovýchodní Asie anebo v Zakavkazsku. České výrobky a služby jsou v daných teritoriích velmi dobře známé a Češi tam uzavírají velké obchody zejména v odvětví energetiky nebo zdravotnictví. Český export však roste i v teritoriu Blízkého východu. A mezi země Blízkého východu byly do letošní DHL UniCredit Exportní Ceny vybrány tyto státy Bahrajn, Egypt, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Sýrii, Turecko, ale i Kypr či Omán, Jemen, Saudská Arábie nebo Spojené arabské emiráty. Nejčastější exportované zboží do daných států jsou především automobily a automobilové součástky. Naše země však není známá jen skrze automobilový průmysl. Své místo zde nalezly i výrobky a služby z odvětví energetiky, petrochemie a zemědělství. Blízkovýchodní teritorium je bezesporu velmi perspektivní, široké a skrývá velké možnosti. V UniCredit Bank doporučujeme při obchodování respektovat jejich kulturní specifika a být připraven na asertivní způsob jednání. Jsem přesvědčen, že celá naše skupina UniCredit dokáže při vstupu do nových blízkovýchodních zemí pomoci i vám.

Děkuji za Vaši dlouholetou důvěru i obchodní spojenectví.

Jiří Flégl, Manažer strukturovaného financování a exportního financování UniCredit Bank, Ředitel UniCredit Factoring

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013