Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Naším cílem je kredit slušné a stabilní firmy
Ptáme se

Naším cílem je kredit slušné a stabilní firmy

Společnost KAPLAN s.r.o. slaví v letošním roce 25 let na trhu. Nejen o tom, jak se u nás dělá byznys v dřevozpracujícím průmyslu, jsme si povídali s její majitelkou Janou Eliášovou.

Jaká je historie vaší firmy?

V roce 1992 jsem společnost zakládala společně s panem Kaplanem, velkou osobností v našem oboru. Letos slavíme výročí 25 let, kterého se pan Kaplan bohužel nedožil, ale myslím, že by měl velkou radost. Byl to právě on, který mě motivoval pro práci v tomto oboru a od něhož jsem měla tu čest se učit.

Jak se v současné době podniká v oblasti dřevozpracujícího průmyslu?

Není to jednoduché. I přes velkou tradici a kvalitu našich výrobků, docházelo v 90. letech k likvidaci zavedených výrobních a mnohdy i moderních provozů s mnoha zaměstnanci. Začalo se dovážet zboží ve výrazně horší kvalitě v omezeném sortimentu, zahraniční výrobci si mnuli ruce, jak lehce se zbavili konkurence. Dovolili jsme jim růst a oni zde nyní budují to, co my jsme zlikvidovali. Dlouhodobá honba za zisky Lesů ČR exportem kulatiny bez jakéhokoliv jiného zhodnocení, zapříčinila pád a problémy mnoha tuzemským zpracovatelům řeziva. Tak krátkozrace se zbavovat našeho přírodního zlata bez jakékoliv regulace je trestuhodné a největším paradoxem je, že české dřevo dovážíme zpět do republiky, mimo naší zem zhodnocené, v podobě střešních latí, hranolů a dalších dřevomateriálů. Zkrátka pro naše zákonodárce je tento obor na okraji jejich zájmu. Dalším velkým problémem i v tomto odvětví je chybějící pádná a účinná legislativa pro boj s neplatiči, ale to je jiná kapitola.

Kdo je vaším typickým zákazníkem?

Máme velmi široké spektrum zákazníků od truhlářů, stavebníků, kutilů až po umělce. Ale většinou jsou to lidé, kteří umí tvořit rukama a manuální práce se nebojí. Takže v naší branži se snobismus a povýšené prostředí nepěstuje. A to je velmi pozitivní, proto mám tuto práci ráda. Těší mne, že jsme například mohli být nápomocni při mnoha rekonstrukcích významných památek naší vlasti. Snažíme se, abychom našim zákazníkům mohli co nejlépe poradit a nabídnout jim optimální výrobky. Když vidíme konečný výsledek, je to opravdová radost. Nerozlišujeme zákazníky na malé a velké, všichni jsou pro nás stejně důležití.

Dodáváte vaše produkty zejména pro stavebnictví. Jak se na Vaší firmě projevila „krize ve stavebnictví? Můžeme říci, že je již opravdu za námi?

Stavební firmy patří mezi naši stálou klientelu. V průběhu let jsme samozřejmě i my zaznamenali změny v tomto odvětví. Stále větší cenový tlak na úkor kvality, nesmyslná výběrová řízení s tímto jediným kritériem je podle mého názoru tou největší krizí. Zajisté krize zasáhla všechna odvětví, tedy i nás, ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Měli jsme všichni možnost si uvědomit, že práci, na kterou si čas od času stěžujeme, nemusíme mít vždy, a že pravidlo, stále více a více, nemůže platit do nekonečna. Tedy dokud budeme nesmyslně navyšovat každoročně výrobní a prodejní plány za účelem neúměrně vysokých zisků, krize zažehnána nebude. Vážným problémem je celkový nedostatek lidí na trhu práce. Pro obor stavebnictví, kdy jde ruku v ruce minimální cena, vysoká kvalita, šibeniční termín a mnoho nařízení spojených s chodem staveniště, menší počet zakázek, je nedostatek profesí skutečnou katastrofou. A já velice obdivuji stavební firmy, že za takových podmínek mohou podnikat. Ptáte-li se mne tedy, zda je krize ve stavebnictví zažehnána, z uvedených důvodů si myslím, že nikoliv.

Plánujete v letošním roce pro vaše zákazníky nějaké novinky?

V letošním roce pro naše zákazníky připravujeme nové webové stránky a přehlednější a komfortnější e-shop. Co se týká naší činnosti, stále více se zaměřujeme na služby. Neboť poskytnout zákazníkovi co nejlepší servis je naším hlavním cílem. Naše 25. výročí nás také samozřejmě nutí bilancovat, jistě je stále co vylepšovat a ne vše se povedlo. Ryze českých firem naší povahy je v ČR méně a méně a zahraniční konkurence se čtyřicetiletým náskokem je neúprosná. Co bychom však do budoucnosti rozhodně chtěli zachovat, je seriózní postoj jak ve vztahu k našim zákazníkům, tak i dodavatelům, tak celkově ke společnosti. Chceme nadále podporovat projekty na záchranu našeho kulturního a přírodního bohatství, nebo pomáhat v rámci našich možností potřebným. Nemusíme být největší a nejlevnější, ale mít kredit slušné a stabilní firmy.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013