Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Udáváme trendy v logistice
Ptáme se

Udáváme trendy v logistice

Musíme držet krok s rozvíjejícími se potřebami našich zákazníků. Pravidelně tak přicházíme s novými výrobky a řešeními, říká Jaroslav Žlábek, jednatel společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Jak se společnosti Toyota Material Handling v Česku daří?

Zažíváme další rekordní rok, prodeje nových strojů rostou dvouciferně, stejně tak jako prodeje logistických řešení z naší nabídky, výborně se daří i servisu. Takže musím říci, že nejen díky rostoucímu trhu se nám daří dobře.

Kdo jsou Vaši nejčastější zákazníci a o jaké produkty mají největší zájem?

V podstatě neexistuje firma, která by nepotřebovala alespoň paletovací vozík. Mimochodem naše značka BT je vynálezcem „paleťáku“. Takže v našem rozsahu od zmiňovaného paletovacího vozíku, přes skladovou a manipulační techniku, regálové systémy až po sofistikované automaty, je naším zákazníkem každá společnost, která potřebuje manipulovat s materiálem.

Toyota Material Handling, to nejsou jen produkty. Jaké služby svým zákazníkům nabízíte?

Nabízíme služby poradenské, nově např. včetně konzultací bezpečnosti provozu, pomoc s návrhem řešení skladové manipulace a v neposlední řadě servis všech zařízení. Zde dosahujeme excelentních výsledků, odráží se to na spokojenosti našich zákazníků, kdy dlouhodobě máme velkou převahu spokojených zákazníků, což pravidelně měříme pomocí indexu NPS. Neopominutelnou nabídkou jsou naše pronájemní služby manipulační techniky, se kterými může zákazník posílit svůj provoz na dobu od jednoho dne až po 7 let (služby operativního leasingu).

Jak velkou roli hrají ve Vašem oboru inovace?

Lze říci, že značky Toyota a BT od počátku své existence udávaly v oboru logistiky trend. Zmíněný etalon manipulace – paletový vozík, naklápěcí retrak nebo kloubový VNA vozík a celá řada dalších inovací již prostoupily celý svět intralogistiky. Musíme však držet krok i s rozvíjejícími se potřebami našich zákazníků, takže pravidelně přicházíme s novými výrobky a řešeními. Mohu zde zmínit naše průkopnictví v oblasti li-Ion technologií, v oblasti automatizace, či nedávnou akvizici firmy Vanderlande zabývající se automatizací vychystávacích systémů a balíků. A v neposlední řadě díky právě automatizačním systémům s našimi partnery v České republice již zavádíme řešení v intencích konceptu Průmysl 4.0.

Jste partnerem projektu Exportní cena DHL UniCredit. Co je podle Vás pro úspěch na zahraničních trzích nejdůležitější?

My podporujeme exportéry nejen našimi řešeními, ale jsme schopni konzultovat i principy TPS (Toyota Production System), který je dnes přebírán firmami i mimo automobilový průmysl. Pokud tedy vycházíme z tohoto konceptu a zkušeností Toyoty, jako jedné z nejhodnotnějších firem na světě, tak jsou to hodnoty jako je spolehlivost, efektivnost, konkurenceschopnost, kvalita a průběžné zlepšování, orientace na zákazníka nebo společné řešení problémů. Prostě navázání dlouhodobé spolupráce na základě společných hodnot a jejich vzájemném pochopení, to je cesta ke spolupráci, a to nejen v exportu.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013