Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Počet firem v konkurzu klesá
Ptáme se

Počet firem v konkurzu klesá

Celkem tři z pěti společností v regionu považují za hlavní důvod zpoždění plateb u svých tuzemských odběratelů nedostatek likvidity, říká v rozhovoru Markéta Stržínková, generální ředitelka pobočky Atradius pro ČR a Bulharsko.

Můžete nám představit společnost Atradius a služby, které klientům nabízí?

Atradius poskytuje služby pojištění pohledávek, záruk a vymáhání pohledávek ve vice než 50 zemích a spravuje data o 240 milionech společností po celém světě. Služby Atradius pomáhají ochránit před riziky prodeje zboží a služeb s odloženou platností. Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente, jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu pojištění pohledávek nejen ve Španělsku, ale i celosvětově.

Jaký je mezi českými firmami zájem o pojištění pohledávek? Jak je to v porovnání se zahraničím?

Český trh ve svých 20 letech existence doznal velkého posunu. Velké firmy zpravidla s pojištěním pohledávek běžně pracují, další rozvoj očekáváme především v segmentu středních a malých firem. Vedle pojištění tuzemských dodávek zaznamenáváme silný nárůst poptávky exportérů do západní Evropy, ale zájem je i o pojištění východní Evropy a Ruska. Oborově jsou nejčastěji zastoupeni obchodníci se železem a kovy, chemický průmysl nebo spotřební elektronika.

S platební neschopností obchodních partnerů se potýká řada firem. Jaký v této oblasti očekáváte další vývoj?

Náš průzkum Atradius Barometr Platební Morálky pro východní Evropu u firem dodávajících s odloženou splatností B2B odběratelům v tuzemsku i zahraničí ukázal, že celé 3 z 5 společností v regionu považují za hlavní důvod zpoždění plateb u svých tuzemských odběratelů nedostatek likvidity. Nedostatek likvidity může vést v krajním případě k insolvenci firmy. Díky hospodářské konjunktuře v EU dochází k poklesu konkurzů firem, například v ČR poklesl počet konkurzů za prvních devět měsíců roku 2017 za srovnatelné období téměř o 17 %. Novým a velkým rizikem jsou především konkurzy zapříčiněné zajišťovacími příkazy – ty zaznamenáváme na území celé východní Evropy, a kromě nejpostiženějších oborů, jako je elektronika, se nyní tyto případy rozšiřují např. na obory jako je chemie a strojírenství, a to bez ohledu na velikost firmy.

Chystáte pro své klienty nějaké novinky?

Atradius letos oznámil spuštění portálu Atrium, inovativního online systému pro zákazníky. Atrium nabízí všem našim zákazníkům kromě snadného přístupu k potřebným informacím o odběrateli a možnosti ihned získat pojistné krytí také možnost získat lepší kontrolu nad pojištěným portfoliem odběratelů, analyzovat trendy a využít přístup k dalším souvisejícím informacím během několika kliknutí.

Jste partnerem soutěže Exportní cena DHL UniCredit. Co vás na tomto projektu zaujalo?

Exportní cena je velmi renomovaným projektem, a proto jsme rádi, že jsme se letos mohli stát jejím partnerem. Potěšila nás přátelská a profesionální atmosféra, která panuje na akcích spojených se soutěží. Vzhledem ke skutečnosti, že produkty Atradius jsou primárně určeny exportním společnostem, věříme v navázání zajímavých obchodních kontaktů. V neposlední řadě a čistě náhodou nás se soutěží pojí i podobně dlouhá existence na českém trhu, a to právě 20 let.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013