Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportní teritorium musíte znát
Ptáme se

Exportní teritorium musíte znát

Byznys v zahraničí se nedá dělat od stolu. Pro úspěšnou expanzi na zahraniční trhy je nezbytné osobní poznání teritoria, říká Karel Machotka, výkonný ředitel ICC ČR.

Můžete prosím představit International Chamber of Commerce?

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce - ICC) je světová obchodní organizace, jejímž posláním je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky. ICC byla založena v roce 1919 v Paříži. V současné době zahrnuje globální síť ICC více než 6 milionů firem, obchodních komor a podnikatelských sdružení ve více než 130 zemích světa. Členové ICC přispívají prostřednictvím národních výborů v jejich zemích k řešení obchodních problémů a vyjádření stanovisek ICC příslušným vládám. ICC tlumočí postoje a priority podnikatelů na mezinárodní úrovni prostřednictvím aktivního zapojení v rámci Organizace spojených národů, Světové obchodní organizace, G20 a v dalších mezivládních fórech. Téměř 3000 expertů z členských společností ICC uplatňují své znalosti a zkušenosti při formulaci postojů ICC ke konkrétním obchodním otázkám. ICC má jedinečnou pravomoc vytvářet pravidla pro mezinárodní obchod. Přesto že tato pravidla jsou dobrovolná (nemají legislativní povahu), jsou respektována a používána v každodenní práci, a proto se stala jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu. Významnou součástí ICC je také Arbitrážní soud ICC v Paříži, který je jednou z nejvýznamnějších arbitrážních institucí ve světě.

Jaký úkol má konkrétně ICC Czech Republic?

Posláním Národního výboru ICC v České republice je napomáhat českým podnikům i dalším společnostem začlenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. V rámci své činnosti ICC ČR aktivně spolupracuje na vytváření stanovisek k tématům zasílaným centrálou ICC k posouzení, zároveň tuto agendu ovlivňuje tak, aby odpovídala zájmům svých členů. ICC ČR se dále zapojuje i do ovlivňování národní legislativy a pravidel. ICC ČR v neposlední řadě také pomáchá českým exportérům v oblasti získávání relevantních informací souvisejících s dopravou zboží, logistikou, bankovními pravidly, celními procedurami a dalších dovedností nutných k úspěšnému působení na mezinárodních trzích. Naším cílem je stát se reprezentantem českých podnikatelů v rámci sítě ICC ve světě, ale i na národní úrovni.

Jak konkrétně pomáháte českým vývozcům?

Naši konkrétní pomoc, kromě formulace názorů k legislativě a tvorbě pravidel ovlivňujících mezinárodní obchod, lze rozdělit do tří rovin. První je oblast vzdělávání. ICC ČR pořádá řadu tematických seminářů pro své členy, ale i pro širokou veřejnost. V současné době je to více jak 10 témat, cca 30 seminářů s celkovou účastí přes 600 frekventantů ročně. Věnujeme se zejména pravidlům INCOTERMS, tématům z oblasti logistiky, bankovním otázkám (záruky, akreditivy, praní špinavých peněz atp.), ale také třeba otázkám z oblasti stavebnictví (FIDIC) nebo účetnictví. Snažíme se pokrýt vše, co podnikatel musí v rámci mezinárodního obchodu řešit. Pro firmy zajišťujeme i interní školení přímo dle jejich specifických požadavků. Druhou oblastí jsou tzv. teritoriální setkání. Každý rok zveme české velvyslance a odborníky na dané země na neformální diskusi zaměřenou na specifika obchodu s daným teritoriem. Cílem těchto setkání je získat základní informace, ale také cenné kontakty s velvyslanci, experty a obchodními partnery. Třetí oblastí je pak poradenství. ICC ČR provozuje bezplatnou poradnu na svém webu, kde umíme poradit se základními otázkami exportu a obchodu vůbec. Pro řešení konkrétních obchodních případů můžeme poskytnout i poradenství na míru.

O jaké služby je mezi tuzemskými exportéry největší zájem?

V posledních dvou letech je největší zájem o naše semináře. Řada firem totiž poznala, že ICC ČR v některých oblastech může poskytovat vzdělávání s mezinárodní certifikací. Jako tvůrci pravidel INCOTERMS jsme jediní, kdo mohou certifikovaně poskytovat vzdělávání v českém jazyce.

Jaká je podle Vás podpora českého exportu ze strany státu?

Systémově se podpora v posledních letech zlepšila. Myslím, že řada exportérů ocenila ukončení dlouhých sporů mezi resorty o to, kdo a jak bude export podporovat. Zlepšení vnímáme také ze strany rozšíření služeb ČEB a EGAP, a to zejména v oblasti podpory malých a středních firem. Konkrétní kvalita podpory se pak vždy odvíjí od lidí, kteří ji mají na starosti. V rámci našich teritoriálních setkání vidíme odlišnou úroveň představitelů státní správy, kteří se podporou exportu zabývají. Zde je určitě ještě prostor pro zlepšení.

Co byste poradil firmám, které se na vývoz svých produktů a služeb teprve chystají?

Základní rada je, aby nedělali obchod od stolu. Přestože lze dnes většinu věcí vyřídit elektronicky, v případě exportu a expanzi na nové trhy to bez osobního poznání daného teritoria nejde. Důležitý je také průzkum trhu a volba správného obchodního partnera. ICC ČR umí i s těmito věcmi pomoci. Vzhledem k tomu, že ICC působí ve více jak 130 zemích světa, můžeme kontaktovat naše kolegy v dané zemi a zjistit reference nebo informace, které náš exportér potřebuje.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013