Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
VZTAHY, INSPIRACE, BYZNYS a HRDÉ ČESKO
Ptáme se

VZTAHY, INSPIRACE, BYZNYS a HRDÉ ČESKO

Hledat a sdružovat šikovné a pracovité lidi z celé České republiky, kteří mají potřebu jít vlastní cestou, propojovat a vytvořit platformu pro komunikace byl sen a vize Heleny Kohoutové, zakladatelky Agentury Helas.

Agentura Helas slaví v letošním roce 20. narozeniny. Jak byste těch uplynulých 20 let zhodnotila?

Na začátek musím říci, že těch 20 let opravdu rychle uteklo. Vášeň, kterou jsem cítila na začátku, mě stále neopustila. Důvod je prostý, každý rok vidím, co můžeme udělat ještě lépe, a i schopnost naslouchat lidem v tom, co potřebují pro rozvoj podnikání, je nesmírně silný motor pro nové nápady. Navíc, dnešní doba nabízí tolik nových podnětů, například i v oblasti komunikace a technologií, že mám pocit, že byť s dvacetiletou tradicí jsme stále na začátku. Nejvýznamnější milník agentury bylo, když jsme od sdružování zajímavých lidí z oblasti byznysu začali oceňovat jejich výsledky a předávat jim prestižní ocenění, a to díky třem podnikatelským soutěžím zároveň.

Za jakými projekty Agentura Helas stojí?

Historicky prvním projektem a jakýmsi „tatíčkem“ všech aktivit byl společenský klub Helas New Encounters Club (HNEC). Ten funguje bez přestávky od roku 1997. Vždy sem chodili velice zajímaví lidé. Po čase jsem si však uvědomila, že to jsou zejména muži, ke kterým hovořím v rámci pořádaných akcí. Řekla jsem si, že nemohu být jedinou aktivní ženou v Česku a založila jsem dámský klub Cosmopolitan Helas Ladies Club (HLC), se kterým jsme letos oslavili plnoletost. Sdružujeme ženy s aktivním přístupem k životu. To znamená, že žena nemusí být nutně podnikatelka, mimo ně máme mezi námi také řadu žen, které teprve svůj byznys rozvíjejí, pomáháme tedy i startupům. Chodí mezi nás i mnoho manažerek a top manažerek, ale i ženy, které svoji kariéru ukončují a hledají smysluplné trávení svého nově nabytého volného času. V obou klubech lidé naleznou přátelskou komunitu s obdobnými pracovními a životními zkušenostmi, a právě díky tomu si mohou pomáhat a vzájemně se podporovat.

Jde ve vašich klubech čistě jen o byznys? Proč by se podnikatel měl chtít stát jejich součástí?

Pravdou je, že byznys hraje v našich klubech velkou roli. Členové se jejich prostřednictvím dostanou do osobního a blízkého povědomí dalších úspěšných, tvořivých a produktivních podnikatelů, podnikatelek, manažerů i manažerek. V rámci klubů se mohou představit jako odborníci v nejrůznějších oblastech, dáváme jim prostor představit jejich služby a produkty, díky čemuž zviditelní svou značku. Mimo to jsou však naše kluby také o přinášení nových inspirací, hledání nových cest a sdílení zkušeností a informací. HNEC a HLC vidím jako příležitosti pro úspěšné české podnikatele a podnikatelky odhalit jejich další potenciál a ten nadále rozvíjet. Díky setkávání si mohou rozšířit obzory, podívat se na svůj byznys jinou optikou, zjistit, jak dělat věci jinak a díky tomu se posouvat kupředu. A to díky spolupráci, partnerství a často i přátelství v prostředí, které jim prostřednictvím našich projektů vytváříme.

Zmínila jste i soutěže a ocenění. Kde se vzal nápad na takové projekty?

Podnikatelské kluby HNEC a HLC byly jen krůček od toho založit první projekt, který by přímo ocenil výsledky firem. Jako ženě, která začala podnikat ve svých dvaceti letech, bylo blízké najít a podpořit další ženy podnikatelky. A tak vzniklo Ocenění Českých Podnikatelek. Za 10 let jsme v rámci tohoto projektu ocenili 90 vítězek, které porota vybírala z celkového počtu 125 482 podnikatelek. V rámci OCP vznikl Klub podnikatelek, který pořádá akce nejenom v Praze, ale po celé České republice. Podporujeme, vzděláváme, oceňujeme transparentní podnikání a vytváříme nové příležitosti ženám, které stoprocentně vlastní své firmy, podnikají alespoň čtyři roky, jsou to české občanky a mají výborný rating a scoring podle odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau. Před 10 lety jsme také převzali produkci a organizaci Exportní ceny DHL Unicredit pod záštitou CzechTrade. Jde o projekt, který 20 let podporuje, oceňuje a propojuje malé a středně velké ČESKÉ exportéry. Je to nesmírně zajímavé, protože právě export zásadně ovlivňuje růst ekonomiky a prosperitu naší země. Jenom za posledních šest let se zapojilo do projektu více jak 800 firem s obratem přes 200 miliard korun. I zde jsme založili Klub exportérů a registr exportérů, program výhod a benefitů, zpravodaj a mnohé další.

Loni Agentura Helas představila Ocenění českých lídrů. Co Vás k tomu vedlo?

V loňském roce jsme se intenzivně zabývali přípravami na významné jubileum jak Agentury Helas, OCP tak i Exportní ceny. Ve spolupráci s odborným garantem Crif Czech Credit Bureau jsme chtěli ze „zvědavosti“ vědět, jaké ČESKÉ firmy, vedle těch malých a středně velkých v Česku máme. Tím jsme zjistili, trochu i šokující skutečnost, že těch ryze ČESKÝCH firem, které mají alespoň 200 milionů korun obratu, 50 a více zaměstnanců a mají výhradně český kapitál, je pouhých 1306. To vedlo k rozhodnutí spustit třetí, a prozatím poslední velký projekt, Ocenění Českých Lídrů. Vycházíme z pravidel OCP a nabytých zkušeností. Lídři se potkávají v Klubu Lídrů, který má celorepublikový rozsah. Mezi českými lídry najdeme zejména výrobní firmy rodinného charakteru, jsou orientovaní na export a představují důležité zaměstnavatele ve svých regionech. Vždyť 54 finalistů Ocenění Českých Lídrů letos zaměstnává cca 10 000 lidí.

Mají zmíněné projekty něco společného?

Ano, podporujeme RYZE ČESKÉ FIRMY. Společná myšlenka či motto, chcete-li je „BUDUJEME HRDÉ ČESKO“. Máme jednotící hodnotící systém a také se ve všech projektech dotazujeme na obdobné podnikatelské otázky. Tím jsme vytvořili neskutečně silnou a zajímavou platformu pro propojování firem a vzájemné sdílení.

Co Vaše motto Budujeme Hrdé Česko vyjadřuje?

Vidíme skvělé české podnikatele a podnikatelky. Firmy, které zvládly překonat práh České republiky. Ať již fyzicky tím, že působí v různých zemích světa a exportují služby a produkty, nebo mentálně, svými nápady, know-how ovlivňují podnikání ve světě. Firmy, které šíří dobré jméno českých výrobků, řemeslného zpracování, které má ve spoustě oborů v našich zemích historicky velkou tradici. Vidíme majitele, kteří se odhodlali jít za svou vizí, nejen za svými obchodními výsledky. V rámci našich projektů se setkáváme také s budoucími podnikateli, kteří stojí na prahu svého podnikání. Ukazujeme mladým lidem, že je na čem stavět, z čeho čerpat.

Jak si takového hrdého Čecha – podnikatele můžeme představit?

Je to majitel firmy, který o svém podnikání a své zemi přemýšlí v horizontu desítek let, nikoliv v horizontu volebního období. Ten, kdo si uvědomuje, že jeho podnikání ovlivňuje širší systém kolem něj. A podniká tak, aby to bylo dobré pro něj, jeho firmu a všechny, kterých se to týká. Pro tyto lidi a jejich firmy platí, že jsou inovativní, uvažují v rámci celého světa. Jsou tedy odvážní, transparentní, podnikají eticky a nebojí se. Úsilí těchto lidí neovlivňuje jen ekonomickou prosperitu naší země, ale i tu sociální.

V rámci těchto projektů pořádáte řadu setkání. Kde se konají?

Domovským prostorem je Klášter minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Sídlíme zde téměř sedmnáct let a spravujeme zde historické sály. Kráčela zde historie, vždyť zde byl korunován Jan Lucemburský a oženil se zde s Eliškou Přemyslovnou. Vládl zde Karel IV. Každý den sem vstupuji s velkou pokorou a úctou. Vážím si toho, že zde mohu pracovat a také místo zvelebovat. Většina klubových akcí se tedy pořádá zde. Ba co víc, prostory také pronajímáme dalším firmám, které zde pořádají svá společenská setkání, konference, koncerty, bankety, a to až pro 300 lidí

Jedním z poměrně čerstvých projektů je i portál PodnikatelkaOnline. Jak se mu daří?

Podnikatelé využívají ve své práci moderní technologie čím dál více. Doba je prostě taková a není se čemu divit. Online svět nám umožňuje být v práci efektivnější, díky moderním technologiím můžeme snadno a rychle komunikovat prakticky odkudkoli a kdykoli. A právě na tento trend nás před dvěma roky přiměl ke spuštění portálu PodnikatelkaOnline, portálu, který nabízí podnikatelské a manažerské rady všem aktivním ženám v Česku. Jsem ráda, že mohu říci, že počet „uživatelů“ neustále narůstá. Určitě tomu pomáhají webinářů, zpravodaje a online vysílání, díky nimž můžeme sdílet zkušenosti z praxe a inspirovat tak další podnikatelky, a to jak ty stávající, tak i ty, které stojí na samém startu.

Jaké máte plány do budoucna?

Mým hlavním cílem je i nadále vytvářet podnikatelskou platformu lidí, kteří se potkávají tváří v tvář či ve virtuálním světě byznysu. Ten vytváříme prostřednictvím našich nových webových stránkách, které jsou částečně přístupné pouze našim členům. Důvod vzniku je vcelku prostý, lidé nemají vždy čas se zúčastnit osobně a my jim chceme s našimi akcemi jít naproti. Jednoduše řečeno: propojování – vztahy – prospěšnost – smysluplná zábava, to je a byl náš hlavní záměr a ten se za těch dvacet let nezměnil. A měnit se nebude ani do budoucna.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013