Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Proměna podnikání v Česku jde správným směrem
Ptáme se

Proměna podnikání v Česku jde správným směrem

V České republice došlo k významné kultivaci a profesionalizaci podnikatelského prostředí, myslí si Oldřich Stejskal, generální ředitel a předseda představenstva společnosti 2N Telekomunikace, a.s.

Jak zrušení intervencí České národní banky, ke kterému došlo letos v dubnu, ovlivní vaše podnikání?

Z dnešního pohledu, předpokládáme, že vliv ukončení intervenční politiky ČNB na naše podnikání bude nevýznamný zejména proto, že nedošlo k dramatickému skoku. Změnou pro nás bude určitě vyšší pozornost na kurzové vlivy, kterou jsme v minulých letech této oblasti nevěnovali. V krizových letech jsme se naučili balancovat naše příjmy a výdaje v jednotlivých měnách na ekvivalentní hladiny pro částečnou eliminaci kurzových vlivů. Faktor kurzu vnímáme jako přirozenou vlastnost trhu a zejména díky silné dlouhodobé strategii korporátní skupiny AXIS, které jsme členem, nevnímáme tuto zněnu jako prvek ovlivňující naše rostoucí výsledky a neuvažujeme o použití instrumentů k zajištění kurzu do budoucna.

Jak se za více než 20 let změnilo podnikání ve Vašem oboru? A jak byste zhodnotil celkovou proměnu podnikání v Česku?

Proměnu podnikání v Česku hodnotím na výbornou. Obecně mohu říci, že došlo k významné kultivaci a profesionalizaci prostředí. Český business adoptoval hodnotné know how, které se dostalo do ČR vlivem zahraničních firem a investorů. Kromě velikosti projektů a příležitostí daných velikostí naší země nevidím dnes žádný zásadní rozdíl mezi podnikáním v ČR a ve vyspělých státech světa. Zásadní rozdíl oproti minulým letům vidím snad jen v tom, že pro úspěšné podnikání v ČR je dnes prakticky nezbytné ovládat cizí jazyk.

O jaké Vaše produkty je v zahraničí největší zájem?

Náš největší a nejrychleji rostoucí trh jsou USA a státy západní Evropy např. Německo, Itálie, Anglie. 2N se za poslední tři roky stala leaderem číslo jedna na těchto trzích v oblasti Interkomů, které se používají pro komunikaci například v chytrých domech, kancelářských budovách, nemocnicích, školách, úřadech. Jsme také velmi úspěšní s interkomy pro kritickou komunikaci a zajištění bezpečnosti lidí ve výtazích, na dálnicích, veřejných místech, v tunelech a podobně. Naše produkty jsou unikátní tím, že jsou nativně součástí Internetu a jejich použití není limitováno místem instalace, počtem zón a nutností speciální kabeláže. Máte –li chytrý telefon, jste vždy v dosahu vašeho interimu a můžete kdykoli vidět a komunikovat s návštěvami u vašich dveří, lidmi co potřebují poradit, pomoc nebo můžete bezpečně otevřít dveře pro doručení očekávané zásilky.

Jakým způsobem se 2N Telekomunikace vypořádávají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, o němž se v poslední době často mluví?

Tento stav na trhu vnímáme, ale velmi aktivně pracujeme na tom, abychom nebyli ve vleku této situace. V loňském roce jsme přijali 65 nových lidí a letos zatím 29, z toho většinu na technické pozice (technická podpora, vývoj, mechanika-konstrukce, testování, technická příprava výroby). Pořád si zachováváme vysoké nároky na lidi, které chceme ve firmě mít, ať už odborné, nebo lidské. Trváme na tom, že potřebujeme zralé lidi, kterým vyhovuje relativní volnost práce, za kterou jsou ochotni převzít zodpovědnost. Takže si pořád pečlivě vybíráme. Také jsme otevřeni přijímání lidí ze zahraničí, máme mezinárodní tým, ve firmě mluvíme převážně anglicky. Myslím, že pro uchazeče jsme zajímaví tím, že máme vlastní produkty, které sami vyvíjíme, vyrábíme i prodáváme, že jsme momentálně na vlně velmi úspěšného růstu a rozvoje a za 26 let existence jsme vybudovali na trhu pověst dobrého zaměstnavatele. Přátelská, otevřená firemní kultura, velké a systematické investice do rozvoje lidí, to nám nejen pomáhá být úspěšnými v tom, co děláme, ale zvyšuje to současně i naši atraktivitu na trhu práce. Nové lidi nejen hledáme, ale snažíme se i cíleně připravovat mladé talenty. Spolupracujeme se školami, hlavně s ČVUT nebo se středními průmyslovými školami, umožňujeme studentům stáže, odborné praxe, brigády, vedení bakalářských nebo diplomových prací. Takže často se student po ukončení školy stane naším zaměstnancem. Máme zkušenost, že nejlépe funguje osobní doporučení, máme systém odměn za doporučení nového zaměstnance. Jsme rádi, že naše kolegyně a kolegové aktivně doporučují práci u nás svým přátelům a známým. To je pro firmu ta nejlepší vizitka.

Jak vidíte podporu českého exportu ze strany státu?

S podporou státu v exportu nemáme velké zkušenosti, sledujeme tyto příležitosti, ale zatím jsme v naší oblasti podnikání neobjevili atraktivní a účinnou formu podpory exportu. Jsme velmi pyšní na to, že jsme dosáhli v segmentu IP interkomů pozici jedničky v USA a v Evropě svými silami a zdroji a i nadále spoléháme zejména sami na sebe. Myslím si, že státní podpora může fungovat zejména pro začínající firmy nebo firmy v tradičních průmyslových odvětví.

Co byste poradil firmám, které se teprve na roli exportéra chystají? Na co se připravit, zaměřit a na co si dát pozor?

V první řadě je to jazyková vybavenost a to nejen obchodníků ale prakticky všech pracovníků ve firmě, kteří budou muset pracovat na školeních, certifikacích, auditech, logistice, servisu a mnoha dalších činnostech. Druhým velmi důležitým faktorem je volba kam exportovat s uvážením, místní kultury, legislativy, konkurence, ekonomické vyspělosti a zejména velikosti trhu a příležitosti pro produkty které chcete dodávat. Doporučil bych si dát pozor na přehnaný optimismus v odhadu času a zdrojů, které budete potřebovat pro dosažení stabilní pozice na trhu.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013