Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportéři se musí obrnit trpělivostí
Ptáme se

Exportéři se musí obrnit trpělivostí

Čeští podnikatelé velice dobře dokáží zmapovat, kde by s jejich produktem mohli zaplnit konkurenční díru. Problém však mají často s připraveností na vstup na zahraniční trhy, říká Petr Šíma, partner NSG MORISON

Vaše společnost působí po celém světě. Je právě toto výhoda, pro kterou si čeští exportéři volí NSG Morison jako „pomocníka“ při vstupu na zahraniční trhy?

Naše společnost NSG Morison je ryze česká poradenská společnost, ale jsme součástí mezinárodní asociace Morison KSi, což nám nabízí neustálý kontakt s mnoha dalšími nezávislými firmami, které jsou ve stejné asociaci. Jsou to převážně také poradenské nebo jen právnické firmy. Tudíž řeší naprosto stejné potřeby místních firem, jako je například export z JARu do Evropy, atd. My zase řešíme opačný požadavek export z Evropy do JARu. Díky této synergii můžeme českým firmám zprostředkovat kontakty na místním trhu, efektivně jim pomoci se vyznat ve všech místních regulích.

Jaké služby u vás vývozci nejčastěji hledají?

Pro firmy, které hledají nové exportní trhy, dnes již není problém odcestovat na vytipované veletrhy, na toto mají i své lidi jazykově vybavené. Firmy již dnes mají i jasnější představu o finanční i časové náročnosti rozjezdu exportu. Avšak vyznat se v čím dál podrobnějších požadavcích nejenom z Česka, ale i Evropy a zbytku světa je pro podnikatele stále náročnější. Podnikání je všeobecně spojeno s určitou mírou rizika a o exportu to platí dvojnásobek. Stačí jeden špatný podpis a vaše exportní vize, ale i podnikatelská, se může velice rychle zhroutit. Proto se nejvíce snažíme exportérům pomoci eliminovat riziko případného nezdaru, především v právní a daňové rovině vztahů s novým exportním partnerem. Jednotlivé výklady smluv mohou být chápány odlišně. Tím, že v dané zemi máme spřátelené poradenské firmy, dokážeme si toto riziko ohlídat a prověřit. Čím větší je firma, tím nižší je schopnost vedení podniku být u všeho a proto sloužíme jako určitý článek vedení.

Lze u českých exportérů pozorovat nějaké společné znaky, např. z pohledu připravenosti na expanzi, informovanosti, apod.?

Ano, díky globální informovanosti již dnes čeští podnikatelé velice dobře dokáží zmapovat, kde by s jejich produktem mohli zaplnit konkurenční díru. Stejně tak již firmy ví, že export je nejméně dva roky o velkých počátečních financích. Státní exportní organizace dnes velice dobře exportérům pomáhají, takže všeobecná orientace trhů se značně zvýšila. Problém začínáme vidět spíše v připravenosti na expanzi a množstevní kapacitě. Například dnes máme několik trhů, na které bychom mohli zprostředkovat BIO zemědělské výrobky. Leč není mnoho českých zemědělců, kteří dokáží vyprodukovat větší množství, o lidské kapacitě v českém zemědělství ani nemluvě. A jsme opět u lidské síly. Proto v tomto ohledu jsme stále limitováni a tudíž se nemůžeme vymanit z nálepky „ montovna“, nikoli výrobce-exportér, což by mělo pro exportní politiku daleko vyšší přidanou hodnotu.

Není to tak dlouho, co jste založili exportní agenturu NSG Export Agency. Jak se jí na tuzemském trhu daří?

Exportní Agentura s.r.o. je jen oficiální vyústění něčeho, čemu se naše firma NSG MORISON věnuje přes 20 let. Tím je pomoc firmám ve všech aspektech jejich podnikání. Mnohé firmy dospěli po letech do stádia, kdy ví, že aby si udrželi konkurenční výhodu, musí jít s businessem za hranice a právě export je pro mnohé důležitým strategickým krokem. My se vždycky řídíme tím, že chceme, aby firmy, které spravujeme, měly v budoucnu co nejvyšší kupní hodnotu, proto majitelům radíme jít takovou strategickou cestou, která k tomu vede. A právě export je jedna z mnoha možností.

Jakou radu byste dal tuzemským podnikatelům, kteří se rozhodují, zda se pokusí uspět i na zahraničních trzích?

Nechtít vědět vše sám a nechat si poradit. V exportu je příliš mnoho neznámých. Také doporučuji se obrnit trpělivostí, jelikož export je o čase a financích, které převážně v prvních dvou letech nepřinášejí návratnost.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013