Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Buďte v zahraničí vidět
Ptáme se

Buďte v zahraničí vidět

Uspět na zahraničních trzích a prosadit se v mezinárodní konkurenci nevyžaduje jen kvalitní produkt či službu, ale také dostatečnou propagaci, říká Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro střední Evropu.

DHL Express je součástí světové poštovní a logistické skupiny Deutsche Post DHL Group. Jak se české pobočce v rámci této skupiny daří?

Divize DHL Express jako součást globální skupiny DP DHL Group je dále rozdělena do větších geografických celků. DHL Express Česká republika je součástí Středoevropského regionu (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Island) a je to právě i strategická poloha ve středu Evropy, která z naší republiky dělá pro logistiku velmi atraktivní křižovatku mezinárodního obchodu. V České republice se nám daří plnit stanovené cíle, a můžeme tak investovat do naší sítě i zaměstnanců a dále zlepšovat služby pro naše klienty. Ať už v celosvětovém měřítku skupiny DP DHL Group, nebo v tom čistě národním DHL Express CZ, vždy máme stejný cíl, stejné vize – být poskytovatelem logistických služeb, na kterého se lidé obracejí, který je jejich první volbou, a to nejen pro všechny jejich potřeby v oblasti přepravy, ale také jako zaměstnavatel nebo investice.

Máte zpracovánu „Strategy 2020: Focus - Connect - Grow“. Můžete nám ji blíže představit?

Hlavním mottem DHL Express bylo a vždy bude „maximální orientace na zákazníka“, proto má i Strategie 2020 s podtitulem „Focus – Connect – Grow“ ve svém středu právě zákazníka a naplňování jeho logistických potřeb. Prioritou je další zlepšení kvality veškerých zákaznických služeb, zvyšování produktivity využíváním nových technologií a zaváděním nových postupů a v neposlední řadě i zvýšení motivovanosti našich zaměstnanců. Neboť věříme, že služeb vynikající kvality lze dosáhnout právě jen prostřednictvím motivovaných a dobře informovaných zaměstnanců se správným přístupem. Samozřejmě se Strategie 2020 dotýká i finančních cílů, protože díky jejich naplňování, v ideálním případě překračování, můžeme investovat do provozu, lidí i infrastruktury a dále zlepšovat služby pro naše klienty.

O jaké služby Vaší společnosti je mezi tuzemskými firmami největší zájem?

Klíčovou roli u nás trvale hrají především standardní zbožové zásilky, a to jak v rámci EU (tzv. ECX), tak ty směřující mimo EU (WPX). Tyto zásilky tvoří naše portfolio využívaných služeb z cca 80 %. Naši zákazníci samozřejmě využívají i dokumentové zásilky (DOX), u kterých mají navíc možnost využít prémiové pojištění, tzv. rozšířenou odpovědnost za přepravované dokumenty. Není překvapením, že největší množství expresních zásilek proudí z České republiky do sousedního Německa. Pouze to dokládá silnou orientaci naší malé ekonomiky právě na Německo. Avšak postupně se daří tuto geografickou závislost překonávat a česká ekonomika se pomalu diverzifikuje. Pro nás v DHL Express jsou klienti na prvním místě a jejich potřeby a požadavky řešíme vždy s důrazem na individuální přístup a celkovou výhodnost pro klienta. Ke každému zákazníkovi, ke každé přepravované zásilce přistupujeme individuálně a snažíme se maximálně naplnit požadavky konkrétního klienta. Někdo u nás hledá především rychlost, jiný klade důraz zejména na bezpečnost a spolehlivost. Nabízíme tak celou řadu služeb: od řešení nouzových situací s doručením tentýž den, přes doručování v garantovanou dobu následující den až po méně urgentní možnosti doručování v určitý den. Nezapomínáme ani na podnikatele obchodující přes internet a snažíme se být na blízku těm, kteří se rozhodnou nabízet produkty online i do zahraničí. Každá země má svá specifika a je celá řada spotřebitelů, kteří si přejí mít objednaný výrobek co možná nejdříve, navíc s bezpečným a spolehlivým doručením až ke dveřím. Přesně pro takové případy tvoříme v DHL Express speciální produkty s cílem usnadňovat přeshraniční e-commerce.

Soutěž Exportní cena slaví 20. výročí. Jak se za těch 20 let měnila?

Když jsme v roce 1997 tuto soutěž zakládali, netroufali jsme si odhadovat, zda se při jejím zahájení sejdeme i za 20 let. Inspirovali nás tehdy naši kolegové z Irska a Nizozemí, kteří již podobné projekty podporovali. Podstatné ale bylo, jak tuto naši iniciativu přijmou ti, pro které je soutěž určena, tedy čeští malí a středně velcí exportéři. Jako zakladatelé jsme hrdí, že se soutěž těší rok od roku větší pozornosti nejen mezi exportéry samotnými, ale také v mediální sféře. Samozřejmě k tomu výrazně napomohlo i to, že již od prvního ročníku soutěže převzala záštitu nad Exportní cenou DHL UniCredit vládní agentura CzechTrade. Soutěž prošla celou řad změn, aby tak reagovala na vývoj české ekonomiky. Jen výše exportu v absolutních číslech vzrostla za dobu fungování soutěže téměř šestinásobně. Změny pozorujeme i na straně cílových destinací. Postupně dochází k diverzifikaci, kterou česká ekonomika potřebuje, a to jak komoditní v podobě překonání dosavadní závislosti na automobilovém průmyslu, tak geografickou, neboť příliš silná orientace na EU, resp. Německo není pro naši malou ekonomiku výhodná. Přesto je závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie stále velmi vysoká a dál mírně roste.

Jak byste zhodnotil podporu českého exportu ze strany státu?

Jak je vidět na rostoucích číslech českého exportu, tuzemským vývozcům se daří a věřím, že je to právě i díky podpoře ze strany státu. Uspět na zahraničních trzích a prosadit se v mezinárodní konkurenci vyžaduje jednak kvalitní produkt či službu, ale také dostatečnou propagaci, zkrátka aby byly české podniky v zahraničí vidět. Jako velmi důležitou tak vidím podporu vládní agentury CzechTrade, která exportérům zajišťuje jednak nezbytný informační servis, ale také jim výrazně pomáhá s prezentací na zahraničních veletrzích, a to i na velmi vzdálených trzích. Považuji to za efektivní nástroj, jak nejen zvýšit český export, ale také ho vhodně diverzifikovat.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013