Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
20 let soutěže Exportní ceny DHL UniCredit
Úvodník

20 let soutěže Exportní ceny DHL UniCredit

Je to již 20 let od doby, kdy jsme vyhlásili první ročník Exportní ceny DHL a pokusili se tak zhodnotit a především ocenit úspěch českých exportérů. Jako zakladatelé jsme hrdí, že se postupem času stala z původně malé soutěže tradiční prestižní událost v českém exportním podnikatelském prostředí.

Rozrostly se nejen soutěžní kategorie, ale především, a to nás velmi těší, společnosti, se kterými jsme se v roce 1997 sešli poprvé. Jsou to firmy, které přerostly rozsah Exportní ceny a dosáhly svým exportním úsilím markantních úspěchů a postavení na poli českého exportu.

Právě těm chceme nyní věnovat prostor a přizvat je do letošního ročníku, aby své zkušenosti mohly předávat dál a inspirovat svou odvahou a výsledky i začínající exportéry.

Na tomto místě bych také rád poděkoval partnerům, kteří spolu s námi tento projekt již tradičně podporují, ale také těm, kteří se k nám všem postupně přidávají, a tvoříme tak společně platformu pro setkávání českých exportérů, jejich zviditelnění a ocenění jejich podnikatelských úspěchů. Věřím, že i letošní jubilejní 20. ročník Exportní ceny DHL Unicredit bude překračovat své cíle a dosažené výsledky přihlášených jen doloží pozitivní růst české ekonomiky.

LUDĚK DRNEC, Obchodní ředitel DHL Express pro střední Evropu

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013