20 let soutěže Exportní ceny DHL UniCredit
Úvodník

20 let soutěže Exportní ceny DHL UniCredit

Je to již 20 let od doby, kdy jsme vyhlásili první ročník Exportní ceny DHL a pokusili se tak zhodnotit a především ocenit úspěch českých exportérů. Jako zakladatelé jsme hrdí, že se postupem času stala z původně malé soutěže tradiční prestižní událost v českém exportním podnikatelském prostředí.

Rozrostly se nejen soutěžní kategorie, ale především, a to nás velmi těší, společnosti, se kterými jsme se v roce 1997 sešli poprvé. Jsou to firmy, které přerostly rozsah Exportní ceny a dosáhly svým exportním úsilím markantních úspěchů a postavení na poli českého exportu.

Právě těm chceme nyní věnovat prostor a přizvat je do letošního ročníku, aby své zkušenosti mohly předávat dál a inspirovat svou odvahou a výsledky i začínající exportéry.

Na tomto místě bych také rád poděkoval partnerům, kteří spolu s námi tento projekt již tradičně podporují, ale také těm, kteří se k nám všem postupně přidávají, a tvoříme tak společně platformu pro setkávání českých exportérů, jejich zviditelnění a ocenění jejich podnikatelských úspěchů. Věřím, že i letošní jubilejní 20. ročník Exportní ceny DHL Unicredit bude překračovat své cíle a dosažené výsledky přihlášených jen doloží pozitivní růst české ekonomiky.

LUDĚK DRNEC, Obchodní ředitel DHL Express pro střední Evropu

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013