Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Podpora exportu ze strany státu je roztříštěná
Ptáme se

Podpora exportu ze strany státu je roztříštěná

Mezi malými a středními podniky je zhruba 16 tisíc firem, které exportují na zahraniční trhy. Zvyšuje se počet těch, které vyváží mimo země EU, říká Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR).

Jakým způsobem může AMSP ČR pomoci českým exportérům?

Naše Asociace je v exportní oblasti velmi aktivní. Kromě analýz dělá pravidelně průzkumy firemní reality ve smyslu exportu, tedy přináší reálný obraz, jak firmy své exportní aktivity řídí, kam exportují, kam by exportovat chtěly, a též jaké vnímají překážky a co by jim naopak pomohlo. Velmi úspěšným projektem je newyorský inkubátor pro vybrané malé a střední firmy, který běží již několikátým rokem, a nově je to také inkubátor v indickém Bangalore. Představovat časopis TRADE NEWS většině exportérů již asi nemusím, jde o oceňovaný exportní dvouměsíčník, který se svým zpracováním výrazně liší od periodik s podobnou ambicí.

Je podle AMSP ČR v dnešní době podpora vývozců ze strany státu dostatečná?

Má značné rezervy, je fragmentovaná. Například podpora ze strany státní agentury CzechTrade je kvalitní a exportéry vyhledávaná. Na druhé straně je tu exportní banka, která však není produktově dobře vybavena pro exportéry typu malých a středních podniků, a podobné je to se státní podporou pojištění exportu. Jako další nedostatek vidím nekoncepční podporu ve smyslu dotací, subvencí, a vůbec státní strategie, tedy, která odvětví podporovat, která teritoria logicky favorizovat, a navázat na to podpůrné produkty či aktivity.

Jak si z vašeho pohledu vedl tuzemský export v uplynulém roce?

Výborně! Když ekonomika šlape, firmy si poradí z velké části samy, stát k tomu příliš nepotřebují.

Co by podle Vás měly udělat malé a střední firmy, aby mohly začít úspěšně exportovat?

Prosadit se na zavedených okolních trzích, kam drtivá většina malých a středních firem minimálně v počátku míří, je poměrně obtížné, nemáte-li unikátní produkt. A to nemá pochopitelně zhruba 99 procent firem. Přesto je možné uspět, účastníci Exportní ceny toho jsou důkazem. Mimo Evropskou unii dnes vyváží kolem poloviny malých a středních exportérů. Klíčem je dobře si zmapovat trh, konkurenci a distribuční kanály, a pak též potenciál, o který chci usilovat se svými produkty. Vyjet tam a sejít se s klíčovými firmami v mém oboru, zeptat se jich, co mám udělat pro to, abych jim mohla dodávat. Oni vám to většinou řeknou. Bude ale záležet hodně i na oboru, v němž se pohybujete. Například ve vyšší lize autoprůmyslu to takto nepůjde. Jde o obor již příliš globalizovaný a příliš zbyrokratizovaný.

Jak se malým a středním podnikům z tuzemska daří vyvážet do zahraničí?

Opět, záleží na oboru podnikání, ale řekla bych, že to jde. Exportérů je mezi malými a středními podniky přibližně 16 tisíc, a přestože drtivá většina exportuje do evropských zemí, stabilně se zvyšuje i procento těch, které to zkouší dál do světa. Je to ale o kvalitním produktu, štěstí a píli, nic totiž není zadarmo.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013