Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportní cena s novým odborným garantem
Úvodník

Exportní cena s novým odborným garantem

Uvědomujeme si, že společnosti, které se zabývají exportem, jsou jedním ze základů českého hospodářství. Ve společnost CRIF se zabýváme vyhodnocováním ekonomického zdraví, varovných informací a vazeb jednotlivých firem a osob v ČR a SR. Využíváme k tomu aplikaci Cribis, která obsahuje informace o 10 milionech firem z České a Slovenské republiky. Informace shromažďujeme, aktualizujeme a zpracováváme z více než 43 informačních zdrojů.

Vedle toho ve společnosti CRIF, díky našemu celosvětovému působení, poskytujeme rovněž službu SkyMinder, prostřednictvím které je možné prověřit až 200 milionů firem z 230 zemí a území světa.

Být odborných garantem Exportní ceny je tedy pro naši společnost přirozenou možností, jak své zkušenosti a informace využít ve prospěch této užitečné soutěže.

Pavel Finger, místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013