Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Projekt mediálně podporují

BusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export

Prvotním impulsem pro vznik portálu BusinessInfo.cz byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou. Před vznikem portálu v roce 2001 podnikatel musel projít až několik desítek www stránek, aby našel odpověď na své otázky týkající se zdánlivě uzavřeného tématu, jakým je postup při založení podniku či exportu zboží. Chyběl zde ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, který by byl pro podnikatele a exportéry jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelný.

Zkušenosti z ekonomicky vyspělých zemí ukazují, že sdružením, utříděním a prezentací informací o podnikání a pro podnikání na jednom dostupném a přehledném místě (na internetu) lze výrazně přispět k posílení informační konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a jejich vývozních schopností. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto začalo ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi budovat portál BusinessInfo.cz.

Realizaci portálu BusinessInfo.cz. zajišťuje od roku 2001 agentura CzechTrade.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013