Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Projekt mediálně podporují

Buďte on-line s vaším regionálním Deníkem

Deník jsou regionální noviny, které vydává společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s., patřící mezi největší vydavatelské domy v České republice.

V 71 denících je zároveň obsaženo zpravodajství ze světa, republiky, regionu, kraje i z nejbližšího okolí bydliště čtenáře, pro kterého jsou určeny. Názvy titulů byly v září 2006 sjednoceny pod jednotný brand Deník včetně internetové domény Denik.cz. Jednotlivé regionální listy jsou vždy označeny přídavným jménem podle regionu, pro který se vydávají.

Podle Media Projektu 2. a 3. čtvrtletí 2016 je Deník nejčtenějším zpravodajským titulem v 10 krajích České republiky.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013