Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
ČR se musí vymanit z bludného kruhu nízkonákladové ekonomiky
Ptáme se

ČR se musí vymanit z bludného kruhu nízkonákladové ekonomiky

Základní myšlenkou systému Kompass je nastartovat průmyslovou a obchodní spolupráci mezi firmami napříč Evropou. Není proto divu, že se prestižní soutěž exportérů a jedinečný obchodní portál sešly ve vzájemné synergii. Jaký dopad vlastně měly na desítky let fungující systém moderní technologie? A jaká je situace v domovské Střední Evropě? Za Kompass ČR odpovídal Robert Toman, ředitel a jednatel společnosti.

Jaké služby může Kompass exportérům poskytnout?

Českým exportérům nabízíme čtyři oblasti služeb:

A) Pomáháme vyhledat a oslovit nové zákazníky v 70 zemích světa.

B) Propagujeme produkty a služby českých exportérů v rámci mezinárodní platformywww.kompass.com, která je zaměřená na propojování B2B firem po celém světě.

C) Pro české exportéry monitorujeme vhodná výběrová řízení firem i institucí po celém světě.

D) Exportérům pomáháme i v oblasti nákupu – identifikujeme pro ně vhodné dodavatele ze 70 zemí. Tím jim umožňujeme dosáhnout lepší kvality a konkurenceschopnější ceny jejich vývozních produktů.

Odkud Kompass pochází a jak dlouho pomáhá propojovat firmy?

Kompass byl založen v roce 1944 ve Švýcarsku. Základní myšlenkou zakladatelů bylo vybudovat informační systém, který by pomohl po skončení druhé světové války nastartovat průmyslovou a obchodní spolupráci mezi firmami napříč Evropou. Od té doby se systém Kompass rozšířil do 70 zemí.

Na jakém principu firmy propojujete?

Základem je platforma www.kompass.com s měsíční návštěvností přes 9 milionů unikátních uživatelů. Zde hledají nákupčí z celého světa vhodné dodavatele za použití řady vyhledávacích kritérií. Základem pro propojení vhodných obchodních partnerů je unikátní číselník produktů a služeb, který obsahuje přes 50 000 položek a umožňuje tak díky své podrobnosti velice přesné zacílení firem.

Jakým způsobem pak probíhá propagace přihlášené firmy?

Propagaci zaměřujeme hlavně na produkty dané firmy. Pokud zná potenciální zahraniční zákazník jméno konkrétního českého exportéra, nepotřebuje Kompass. Většinou je to ale tak, že například potenciální zákazník ze západní Evropy hledá požadovaný produkt a s ním spojené dodavatele ze střední a východní Evropy, které dosud nezná.

V tom případě jde na portál www.kompass.com a hledá požadované produkty a jejich dodavatele. Tady se pak snažíme, aby se produkty českých exportérů (našich zákazníků) objevovaly na co nejlepších pozicích. Produktové karty českých exportérů v různých jazycích jsou navíc velice dobře optimalizované pro vyhledávače, takže se potenciálním zahraničním zákazníkům zobrazují na předních pozicích i při vyhledávání na Google a dalších vyhledávačích.

Které odvětví je u vás nejvíce zastoupeno?

Zákazníky máme ze všech oborů. Největší podíl tvoří zákazníci z průmyslové výroby a velkoobchodu.

Může se firma přihlásit zároveň jako dodavatel i nákupčí?

Ano. Nákupčí hledají vhodné dodavatele. Dodavatelé hledají nové zákazníky z oblasti B2B.

Jaký dopad na vás měly moderní technologie?

Moderní technologie měly na Kompass zásadní dopad. V posledních 20 letech se změnilo v podstatě vše. Od způsobu aktualizace údajů o firmách, přes produktové portfolio až po způsob interakce se zákazníky a partnery. Díky moderním technologiím jsme dnes schopni propojovat daleko více obchodních partnerů než dříve. Návštěvnost portálu www.kompass.com, která nyní převyšuje 9 milionů uživatelů měsíčně a dále roste, je dobrým příkladem.

Jaký je váš pohled na momentální situaci ve Střední Evropě?

Ekonomická situace ve Střední Evropě je nyní příznivá. HDP roste, nezaměstnanost klesá na historická minima. Region se stal výrobní základnou pro celou Evropu.

Zásadní otázkou pro rozvíjející se země z této oblasti včetně ČR však nyní je, jak se vymanit ze začarovaného kruhu nízkonákladových ekonomik a jak přejít na vyšší úroveň s větší přidanou hodnotou a vyššími mzdami. Zcela jistě to nepůjde bez vysoce kvalifikovaných lidí a bez investic.

Jaké je z vašeho pohledu zbytečně podceněné exportní teritorium?

Nemyslím si, že je možno to říci takto paušálně. Klíčový je produkt, který daný exportér nabízí. Podle toho je pak nutné provést analýzu příležitostí na jednotlivých trzích. Dále je potřeba zvážit velikost exportéra, na co má finanční a personální sílu. Vydat se dobývat trhy například v Asii nebo Jižní Americe není pro řadu menších firem vůbec realizovatelné.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013