Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Společnosti v západní Evropě jsou podceňovány
Ptáme se

Společnosti v západní Evropě jsou podceňovány

Zajímavý rozhovor nám poskytl Pavel Schweiner, Country Manager společnosti Coface. Zatímco exportéři vždy sledují zahraniční trhy optikou svého produktu, Coface musí sledovat a vyhodnocovat ohromné množství dat, což umožňuje jedinečný pohled na export jako takový z pozice špičkového odborníka na credit management.

Jaké druhy služeb Coface obecně poskytuje?

Skupina COFACE je světovým leadrem v oblasti credit managementu. Její hlavní činností je pojišťování pohledávek proti riziku neplacení, dále je to poskytování kreditních informací o finančním zdraví firem, které pomáhají dodavatelům a odběratelům orientovat se v kredibilitě svých obchodních partnerů a v neposlední řadě se soustředíme na zajišťování inkasa. Samostatnou kapitolu tvoří pojišťování velkých projektů, tzv. single risk cover a vystavování pojišťovacích bondů. V Německu a Polsku poskytujeme rovněž factoring, v obou zemích se Coface řadí mezi špičky v oboru.

Jakým způsobem Coface pomáhá exportérům?

Exportní aktivity jsou vždy spojené s větším rizikem než obchodování s tuzemskými odběrateli. Firmy obvykle exportují poté, co dosáhly svého maxima na domácím trhu. Jakmile začnou své aktivity rozšiřovat i směrem do zahraniční, stávají se nově příchozími na cizí trh bez podrobné znalosti místních podmínek, kultury a právního prostředí. Velkou roli hraje i vzdálenost, řečové bariéry a časové pásmo. Frekvence přímých kontaktů s odběrateli bývá podstatně nižší, a proto je důležité spolupracovat s partnerem, který daný trh dobře zná a dokáže již na začátku exportéra nasměrovat na spolupráci se společnostmi s dobrým kreditem. V případě prodlevy v placení za odebrané zboží nebo poskytnuté služby je zásadní místní přítomnost pojišťovny při zajištění inkasa. V případě, že se ani to nepodaří, odškodní Coface dodavatele do výše limitů, které byly na jednotlivé odběratele stanoveny.

Kde všude Coface působí a jak dlouho je v České republice?

V České republice působíme jako kreditní agentura od roku 1991 a jako úvěrová pojišťovna aktivně od roku 2008. Máme sídlo v moderních prostorách na Náměstí I. P. Pavlova na Praze 2.

Kolik má Coface Czech klientů?

Otázku bych mírně pozměnil, protože síla a úspěšnost pojišťovny se neměří počtem klientů, ale její kapitálovou silou a délkou přítomnosti na trhu. Coface vznikl v roce 1946 ve Francii a od roku 2014 je kótovaný na pařížské burze. Náš externí rating dle agentury Fitch je AA- s dlouhodobě stabilním výhledem. K tomu velmi slušný investiční grade. Obrat pojišťovny činil v roce 2015 1,5 miliardy Eur a zajišťujeme riziko neplacení ve výši 475 miliard Euro. Jsme přítomni ve 100 zemích, obsluhujeme 40 tisíc klientů a analyzujeme data o 80 mil. firem.

Jak funguje vyhodnocování rizik?

Každé riziko je vyhodnocováno ze tří hledisek: finanční zdraví firmy, riziko země jejího sídla a dále pak riziko daného odvětví. Výsledkem je matematicky vypočítaná pravděpodobnost platebního selhání. Naši klienti jsou informováni nejen o limitu, do jehož výše přebírá pojišťovna riziko, ale i o pravděpodobnosti platebního selhání. V případě zájmu klienta mu poskytujeme i kreditní informace, na jejichž základě i sama pojišťovna upisuje riziko. Celkový obrázek o firmě a procesu analýzy je pak dokonalý.

Jaký mají na Coface dopad moderní technologie? Zpřesnily se odhady?

Big data jsou v současnosti předmětem obrovského vývoje. V analýze rizik se tak nespoléháme pouze na výsledek analýzy konkrétního subjektu, ale do procesu rozhodování vstupují také informace o vlastnících, managemntu firem, odvětví a vývojových směrech. Celá řada, především menších rozhodnutí se dějí automaticky, čímž se velmi zrychlila doba reakce na žádost o limity. Česká pobočka pojišťovny Coface patří v tomto směru k absolutní špičce, v rámci celé skupiny se pyšní délkou 0,8 dne připadající na rozhodnutí. Naši klienti jsou tak obvykle již druhý den informováni o tom, zda lze daného odběratele pojistit, což jim zajistí klid a možnost lepší koncentrace na vlastní byznys.

Jaký je Váš pohled na momentální situaci ve Střední Evropě?

Tahounem Střední Evropy je určitě automobilový průmysl, který bude úspěšný do té doby, co budou lidé ochotni utrácet peníze za nová auta. Na tom se v krátkodobém horizontu zřejmě nic nezmění. Pokud vystoupíme ze Střední Evropy, tak vidím velmi znepokojivě ochotu místních centrálních bank tisknout nové peníze, které se hromadí v komerčních bankách, a ty díky přebytku úspor a firemního cash flow je mají problém distribuovat dále. Výsledkem jsou subvencované, neboli pokřivené měnové kurzy, které nejsou opřeny o reálný vývoj ekonomiky. Často se hovoří o teorii černých labutí. Tak jak přiletěla před lety jedna s hypotékami, tak může přiletět další, která se bude jmenovat státní dluhopisy.

Jaké je z Vašeho pohledu zbytečně podceněné exportní teritorium?

Všeobecně jsou podceňovány společnosti v západní Evropě. Situace v této části Evropy je dnes hodně závislá na asijských teritoriích a v případě turbulentního vývoje v Asii je na ně okamžitě přenášena tenze v cash flow v řádech desítek miliónů Eur. Dnes již bohužel neznamená, že dříve úspěšná firma nemůže mít existenční problémy. Naštěstí je zde úvěrové pojištění, které počítá se statistickou pravděpodobností platebního selhání. To je podobné, jako u každého jiného pojištění.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013