Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Projekt mediálně podporují

Svět průmyslu je pro lídry, kteří mají co říct, a pro lidi, kteří chtějí mít přehled

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013