Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Podporujeme malé a střední firmy, které otevírají nové destinace
Úvodník

Podporujeme malé a střední firmy, které otevírají nové destinace

Vážení obchodní partneři,

prestižní soutěži Exportní cena poskytujeme jako odborný garant své dlouholeté zkušenosti z různých exportních regionů. Jsem velmi rád, že můžeme podporovat menší a středně velké ambiciózní firmy, které otevírají nové exportní destinace a úspěšně na nich dlouhodobě působí.

Letošní zaměření na země ASEAN není z pohledu České republiky typickým zástupcem dodávek zboží na obchodní úvěr, ale vývozy se zajišťují spíše bankovními zárukami nebo akreditivy. Nicméně u odzkoušených odběratelů lze právě díky úvěrovému pojištění COFACE uvažovat o určitém změkčení zajištění dodávek a za podobného komfortu, ale podstatně nižších nákladů realizovat bezpečné obchody.

Jsem velmi rád, že můžeme svým dílem přispět ke zviditelnění úspěšných českých exportních firem a případně jim pomáhat ošetřovat exportní rizika.

Ing. Pavel Schweiner

Managing Director COFACE Czech

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013