Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportní cena DHL UniCredit ocení české úspěchy v Jihovýchodní Asii
Aktuality

Exportní cena DHL UniCredit ocení české úspěchy v Jihovýchodní Asii

11. května byl zahájen 19. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit, která podporuje a oceňuje úspěchy českých exportérů. Soutěž založená společností DHL Express i letos hledá nejlepší exportéry v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Globální exportér nebo Exportér teritoria. V poslední zmiňované kategorii se aktuální ročník zaměří na země ASEANu, tedy jihovýchodní Asie. Soutěž opět probíhá pod záštitou vládní agentury CzechTrade, která vyhlásí vítěze dalších dvou kategorií.

Pozitivní vývoj na poli českého exportu, který pozorujeme v posledních letech, potvrzuje sílu a odhodlání české ekonomiky prosadit se v dnešní době. Je nám ctí, že jsme se soutěží Exportní cena DHL UniCredit již tolik let u toho a můžeme se podílet na podpoře těch, kteří mají na tento rozvoj největší vliv. DHL Express letos oslaví 30 let fungování na českém trhu. I prostřednictvím našich služeb jsme pomohli řadě společností prorazit na zahraničních trzích a doufám, že v tom budeme úspěšně pokračovat i nadále,“ říká Luděk Drnec, obchodní ředitel společnosti DHL Express CZ a CEU, která soutěž založila.

Ocenění v soutěži získají vítězové v kategoriích Malá společnost (firmy do 50 zaměstnanců) a Středně velká společnost (firmy do 250 zaměstnanců) a udělena bude také cena poroty pro Globálního exportéra, která hodnotí nárůst počtu států, do kterých společnost v posledních dvou letech exportovala.

Letošní Exportní cena DHL UniCredit míří do jihovýchodní Asie. Indonésie, Filipíny, Vietnam, Malajsie či Myanmar jsou zatím českými exportéry nepříliš prozkoumané trhy. Loni na ně směřovalo necelých 23 miliard, což je jen 0,6 procenta vývozu. Ve chvíli, kdy jsou velké čínské a ruské trhy v problémech, však tyto trhy skrývají pro české vývozce obrovský potenciál. Právě na východě mohou totiž čeští výrobci plně zúročit své zkušenosti ze západních trhů. Namísto subdodavatelských rolí běžných na vyspělých trzích se tak stávají hlavními dodavateli rozsáhlých investičních celků,“ hodnotí situaci Jiří Flégl, manažer strukturovaného exportního financování UniCredit Bank.

V řadě oborů lze ve světě v letošním roce i nadále očekávat růst. Jsou ale odvětví, kde se růst očekává s velkou dávkou opatrnosti, jako je například výroba oceli nebo výroba energií,“ říká Martin Růžička, Country Manager úvěrové pojišťovny Coface Czech, která je současně také odborným garantem soutěže.

Kategorie Exportér teritoria se vyhlašuje každoročně, a to vždy pro jiný světový region. Letos bude vyhlášen nejúspěšnější exportér do zemí, které jsou členy Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), jež tvoří Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam.

Jsem rád, že byly pro kategorii Exportér teritoria v letošním roce vybrány země ASEANu. Agentura CzechTrade v mnoha zemích této oblasti dlouhodobě působí (Indonésie, Thajsko, Vietnam) a v Singapuru otevřela začátkem tohoto roku novou zahraniční kancelář. Pracovníci agentury tak jsou připraveni firmám efektivně pomoci při jejich pronikání na tyto vzdálené trhy,“ komentuje kategorii Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Dvě ze soutěžních kategorií budou opět vyhlášeny pod patronací agentury CzechTrade, která ocení svého nejúspěšnějšího klienta a nejzajímavější exportní příběh. „Stejně jako v loňském roce chceme i letos hlavně díky druhé zmíněné kategorii inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy,“ dodává Doležal.

Jako pořadatelka Exportní ceny si uvědomuji zodpovědnost, která nám byla předána. Uvědomujeme si, že český export se velkou mírou podílí na růstu ekonomiky a prosperity naší země. Proto je pro nás důležité vytvořit pro účastníky Exportní ceny výjimečné a atraktivní podmínky, které jim pomohou při rozvoji jejich podnikání. Exportní cena nejenom oceňuje firmy, ale také jim dává příležitost se podívat na své podnikání z nadhledu. Důležité informace předáváme na společensko-odborných klubových setkání. Účastnící získávají zdarma přístup do registru exportérů, řadu benefitů od partnerů projektu a v neposlední řadě možnost zviditelnění svojí značky a služeb. Naší cíl je budovat hrdé Česko a poukazovat na úspěch českých firem ve světě,“ říká Helena Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny DHL UniCredit.

Kritéria soutěže:

Do Exportní ceny DHL UniCredit se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují níže uvedené podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2014 a rok 2015) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Soutěžní kategorie:

  • Malá společnost – kategorie je určena pro malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2014 musel být minimálně 100 tisíc korun. Další podmínkou je vznik společnosti před 1. lednem 2014.
  • Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2014 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2014.
  • Cena poroty – Globální exportér – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středními společnostmi, u kterého podíl zahraničního vlastníka nepřesáhl 49 %. Hodnotí zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v letech 2014 a 2015 činit minimálně 100 tisíc korun. Za stát se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.
  • Exportér teritoria – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středními společnostmi, a to podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do daného teritoria dynamiku růstu. Pro letošní rok byl zvolen region ASEANu (Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam).
  • Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
  • Exportní příběh roku – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade. Její konzultanti vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz.

Dalšími partnery letošního 19. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit jsou:

NSG Morison

Palatinum

Kompass

Mediarex

BH Securities

Blue Holiday

Volvo

Dilmah

Zátiší Group

Vinařství Maláník – Osička

Spolupráce na projektu s AMSP ČR, ICC Czech Republic a CGBC


Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013