Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Pokud jste korektní, pravidla hry se ve světě moc neliší
Ptáme se

Pokud jste korektní, pravidla hry se ve světě moc neliší

Společnost Kovobel se úspěšně dostala až na příčky vítězů posledního ročního soutěže Exportní cena DHL UniCredit, která podporuje a oceňuje ty nejlepší české exportéry. Zeptali jsme se Emila Bebera, předsedy představenstva společnosti, na zkušenost se soutěží i s exportem samotným.

Překvapilo vás, když jste se stali jedním z vítězů 18. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit?

Velmi příjemně nás překvapilo, že jsme se stali jedním z vítězů 18. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit.

Čekali jste právě vaši soutěžní kategorii? Jaký je váš exportní příběh?

Vůbec jsme nečekali, že bychom mohli v kterékoliv soutěžní kategorii zvítězit.

Do kolika zemí nyní exportujete? Chystáte se ještě více rozšířit své exportní aktivity?

Již dlouhou dobu spolupracujeme s agenturou CzechTrade a ve spolupráci s jejími zahraničními kancelářemi se snažíme postupně proniknout se svými skládacími skladovacími kontejnery KOVOBEL na trhy vybraných zemí.

Jak vypadá aktuální vývoj situace v pro vás klíčových teritoriích?

V současné době exportujeme do přibližně 30 zemí a snažíme se uplatnit nově naše výrobky v zemích mimo Evropu, zejména v USA, Peru, Kolumbii, Mexiku, Chile, Jihoafrické republice a Izraeli.

Situace v prodejích skládacích skladovacích kontejnerů v Evropě je v současné době stabilní, odbyt zejména do zemí Jižní Ameriky nepříznivě ovlivňují tamní problémy v poklesu cen surovin, na kterých je závislý jejich export.

Kdo je vaším typickým zákazníkem?

Typického zákazníka (uživatele) kontejnerů KOVOBEL neumíme určit, protože tyto výrobky lze použít prakticky v jakémkoliv odvětví ekonomiky.

V evropských zemích jsou skládací skladovací kontejnery běžně používány již řadu let, poptávku v „exotických“ zemích musíme teprve iniciovat představením výhod těchto výrobků možným obchodním partnerům.

Čím se liší poptávka na exotických trzích od té evropské? O které produkty tam je větší zájem a o které menší?

Dva zcela odlišné obory našich dodávek – technologická zařízení pro chov drůbeže a skládací skladovací kontejnery umožňují udržet ekonomickou stabilitu našeho družstva při výkyvech poptávky v jednotlivých oborech.

Zabýváte se prodejem skladovacích kontejnerů a zařízení pro chov drůbeže. Proč zrovna takto nesourodé obory?

Oba sortimenty jsou pro export velmi důležité, ale jejich teritoriální rozsah a způsob jejich prosazování na trh se výrazně liší. Komplexní technologická zařízení pro drůbež dodáváme zejména odběratelům v okolních evropských zemích, obchody ve vzdálenějších teritoriích realizujeme ve spolupráci s anglickým obchodním partnerem, kterému dodáváme ucelené součásti technologických zařízení a jeho podílem na obchodu je i zajištění marketingu, prodeje, servisu a dalších potřebných činností. Kontejnery KOVOBEL exportujeme výhradně v ucelených dodávkách našim dealerům v jednotlivých zemích, kteří je následně distribuují dalším prodejcům nebo konečným spotřebitelům.

Které jsou vaše „nejtěžší destinace" a které nejvíce exotické?

„Nejtěžší destinace“ pro naše výrobky jsou současné země Jižní Ameriky vzhledem ke specifickým problémům ve světových cenách surovin, které vyvážejí. Jako exotické destinace našich dodávek kontejnerů je možné uvést např. ostrov Saint Martin v Karibiku nebo francouzské území Nové Kaledonie v Tichomoří.

Mají v některých zemích jiná „pravidla hry"? Na co si musí dát firma pozor?

Pokud je jednání s potenciálními obchodními partnery v teritoriích našeho zájmu korektní a důvěryhodné, je možno konstatovat, že „pravidla hry“ vykazují jen malé místní odchylky.

Pracujete v teritoriích prostřednictvím výhradně svých zástupců, nebo máte i místní prodejce?

V jednotlivých teritoriích pracujeme výhradně s obchodními partnery, kterým naše výrobky prodáváme k další distribuci, bez obchodních zástupců.

Inovujete? V jakých oblastech?

V oboru technologických zařízení pro drůbež spolupracujeme s významnými světovými výrobci jednotlivých komponentů a snažíme se průběžně uplatňovat nové poznatky v celém výrobním sortimentu. Skládací skladovací kontejnery KOVOBEL postupně doplňujeme o nová provedení včetně příslušenství podle požadavků našich zákazníků.

Předpokládáte, že i v letošním roce porostete?

Pro letošní rok počítáme v našem podnikatelském záměru s nárůstem obratu oproti r. 2015 o 2 mil. Kč.

Sledoval jste i příběhy ostatních vítězů? Zaujal vás některý?

Musím konstatovat, že pro sledování příběhů ostatních vítězů 18. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit jsem nenašel dostatek času.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013