Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Každá ušetřená koruna má pro malé a střední podniky hodnotu zlata
Ptáme se

Každá ušetřená koruna má pro malé a střední podniky hodnotu zlata

Co stálo za vznikem Exportní ceny a jak to s českým exportem vypadá teď? Kdo jiný by měl mít ty nejužitečnější a nejzajímavější informace než Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro Střední Evropu a Česko.

Jaké byly prvotní motivy, které stály za Exportní cenou DHL UniCredit?

Před 19 lety jsme se v DHL Express Česká republika, inspirováni svými kolegy z Irska a Nizozemí, rozhodli motivovat a ocenit malé a střední firmy, které svými exportními aktivitami podporovaly českou ekonomiku, a pomohly ji tak překonat hospodářskou krizi na konci devadesátých let. Naším cílem bylo a nadále je motivovat české vývozce a podpořit je v jejich snaze dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Existuje tak platforma, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. I letošní již 19. ročník této soutěže poukazuje na úspěchy českých firem, o jejichž produkci je zájem i za hranicemi naší republiky.

Jak se od té doby proměnil český export?

Nejen že výrazně vzrostl objem českého exportu, ale změny pozorujeme i na straně cílových destinací. Postupně dochází k diverzifikaci, kterou česká ekonomika potřebuje, a to jak komoditní v podobě překonání dosavadní závislosti na automobilovém průmyslu, tak geografickou, neboť příliš silná orientace na EU, resp. Německo není pro naši malou ekonomiku výhodná. Existuje mnoho pro export zajímavých teritorií se značně nenasycenými trhy i vysokým potenciálem růstu. O rizicích v souvislosti s takovými oblastmi se sice často hovoří a jistě je nemůžeme podceňovat, avšak ani evropský není v tomto ohledu v současné době úplně bez rizika.

Vnímáte také změny v požadavcích zákazníků?

Pro nás v DHL Express jsou klienti na prvním místě a jejich potřeby a požadavky řešíme vždy s důrazem na individuální přístup a celkovou výhodnost pro klienta. Proto nelze v tomto ohledu nijak zobecňovat. Mohu však konstatovat, že v DHL Express trvale reagujeme na stále silnější pozici malých a středních podniků v české ekonomice a přinášíme pro ně speciální cenové nabídky, díky nimž se jejich postavení ještě zlepší. Nabízíme celou řadu produktů vytvořených speciálně právě pro malé a střední podniky. Zaslání vzorků produktů do zahraničí, poslání nových katalogů s aktuální nabídkou zahraničním obchodním partnerům či jakýkoliv jiný kontakt se zahraničím, pro který je nezbytné využít logistických služeb. To vše pro naše zákazníky zařídíme, přičemž vždy sledujeme stejný cíl, a to minimalizovat náklady s tím spojené. Protože dobře víme, že každá koruna má pro malé a střední podniky hodnotu zlata. Snažíme se také být našim zákazníkům na blízku, loni jsme tak spustili společný projekt se sítí čerpacích stanic Shell. Od minulého roku má každý možnost vyzkoušet naše služby na vybraných čerpacích stanicích Shell a objednat si přepravu pro svou zásilku prostřednictvím DHL samoobslužného kiosku. To vše navíc za výrazně nižší ceny.

Co do struktury využívání vašich služeb, má české prostředí nějaká specifika?

Klíčovou roli u nás trvale hrají především standardní zbožové zásilky, a to jak v rámci EU (tzv. ECX), tak ty směřující mimo EU (WPX). Tyto zásilky tvoří naše portfolio využívaných služeb z cca 80 %. Naši zákazníci samozřejmě využívají i dokumentové zásilky (DOX), u kterých mají nyní možnost využít nově nabízené prémiové pojištění tzv. rozšířenou odpovědnost za přepravované dokumenty. V neposlední řadě také roste mezi našimi klienty oblíbenost podání zásilek v síti našich DHL Service Points, což je rychlý a snadný způsob jak poslat zásilku bez „čekání“. Postupně začínáme vnímat nárůst B2C zásilek, a to především s masivním rozvojem internetového nakupování. Budoucností nejen pro naše odvětví jsou e-commerce služby, neboť právě snadný online přístup je to, co hledá stále více uživatelů.

Loňský exportní ročník byl mimořádně úspěšný. Jaký máte vy, coby logistický odborník, názor na letošní vývoj?

Na úspěchu loňského ročníku Exportní ceny se odrazila velmi dobrá ekonomická situace na tuzemském trhu. Česká ekonomika tehdy rostla tempem přesahujícím 4 % a celkově se našim exportérům velmi dařilo. Letos jsou odhady sice nižší, ale ekonomika poroste dál a já věřím, že i nadále se budeme v rámci Exportní ceny setkávat se zajímavými příběhy úspěšných českých exportérů. Každý exportní úspěch je inspirací a velmi pozitivním obrazem pro řadu dalších podniků, které o expanzi na zahraniční trhy teprve uvažují.

Jak se DHL staví k moderním požadavkům zelených a šetrných řešení?

V souladu s motem „Aktivní odpovědnost“ se zaměřujeme v DHL na ochranu životního prostředí, a to prostřednictvím ekologické služby GoGreen. Tento produkt mohou využívat od roku 2008 i klienti v České republice a díky tomu i oni spolu s námi aktivně pomáhají při ochraně životního prostředí podporou vybraných projektů vedoucích ke snižování emisí oxidu uhličitého. V oblasti „zelených přepravních řešení“ nadále inovujeme a reagujeme i na vývoj nových šetrných dopravních prostředků. Příkladem mohou být drony doručující v nedávné době první zásilky skupiny DP DHL. V DHL se dlouhodobě zasazujeme o redukování dopadů environmentálně škodlivých vlivů dopravy právě prostřednictvím již zmíněného programu GoGreen a ve světě je již běžné doručování zásilek pomocí našich automobilů na elektrický pohon či speciálních DHL elektrokol. Je tedy jen otázkou času, kdy budou i českým zákazníkům doručovat zásilky kurýři na žluto-červených elektrokolech.

Jakým způsobem můžete českým firmám pomoci prorazit na zahraniční trhy?

Fungujeme v oblasti mezinárodní expresní přepravy více než 45 let, de facto jsme obor mezinárodní expresní přepravy vynalezli a troufám si říct, že dokážeme začínajícím exportérům opravdu usnadnit jejich vstup na globální trhy poradenstvím, pokud jde o mezinárodní logistiku a celní služby. Začínající exportéři by vždy měli využít zkušeností firem, které již se zahraničím obchodují a dosahují podnikatelských úspěchů, neboť právě ty jim mohou být dobrým příkladem. Pak jsou to samozřejmě firmy, které poskytují služby podporující export, jako je právě DHL. Pochopitelně mohu rovněž doporučit kontaktování agentury CzechTrade, která jim poskytne i řadu služeb a poradenství a pomocnou ruku v jejich exportních začátcích.

Projevují se geopolitické a ekonomické výkyvy na poptávce po logistických službách? Vnímáte je díky tomu dříve?

Samozřejmě vnímáme slábnoucí export do zemí, které čelí válečným konfliktům a jejich geopolitický vývoj je tak velmi těžko predikovatelný, nebo takových, které uvalilo na vývozce ze zemí EU dovozní embargo. Je důležité, aby naši vývozci hledali nová odbytiště pro své výrobky, a my se jim snažíme být i tehdy maximálně nápomocní a děláme vše pro splnění jejich požadavků. Nicméně neméně důležití jsou pro nás také naši zaměstnanci a jejich bezpečnost, stejně jako bezpečnost zásilek našich zákazníků. Pokud tedy vyhodnotíme nějakou oblast jako natolik nebezpečnou, že by mohla tyto naše hodnoty ohrozit, pečlivě zvážíme, jestli servis dočasně nepozastavit a eliminovat tak možná rizika.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013