Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Čeští exportéři dokážou využít zkušeností z vysoce konkurenčních západních trhů
Ptáme se

Čeští exportéři dokážou využít zkušeností z vysoce konkurenčních západních trhů

Kam povedou příští cesty českého exportu prozradil Jiří Flégl, UniCredit Factoring Czech Republic & Slovakia, a. s.

Proč jste se rozhodli stát se generálním partnerem Exportní ceny DHL UniCredit? Byla to jasná volba?

UniCredit Bank je spolu se svou leasingovou a faktoringovou společností dlouhodobě významným partnerem českých exportérů. V korporátním bankovnictví, úvěrování či exportním a strukturovaném financování patříme mezi naprostou špičku. Podpora českého vývozu pro nás ale neznamená jen finance a záruky či poradenství. Exportní cena DHL UniCredit je pro nás způsobem, jak ocenit aktivity nejschopnějších českých podnikatelů a motivovat je k další přínosné práci, která táhne celou českou ekonomiku.

Jak se proměnil český export od doby, kdy jste začali pomáhat českým exportérům?

Nutnost hledat alternativní exportní trhy je jeden ze silných faktorů, který v poslední době ovlivňuje český export. Dění ve východní Evropě nutí exportéry vracet se na tradiční trhy, nebo se naopak v rámci diverzifikace poohlížet po trzích nových. Cesta přitom vede do obou Amerik, některých částí Afriky, ale především na východ.

Vnímáte také změny v požadavcích zákazníků?

Z hlediska finančních nástrojů k velkým změnám nedochází, spíše se jedná o nové formy strukturování úvěrů pro netradiční exportní destinace.

Co do struktury využívání vašich služeb, má české prostředí nějaká specifika?

Řekl bych spíše pozitivní specifika, dlouholetou a kvalitní zkušenost s exportem do tradičních zemí, ale také znalost finančních nástrojů. Na druhou stranu i možnost flexibilně se přizpůsobit novým podmínkám.

Loňský exportní ročník byl mimořádně úspěšný. Jaký máte vy, odborník na exportní financování, názor na letošní vývoj?

Výkon exportu bude opět rekordní a prolomí psychologickou čtyřbilionovou hranici. Vysoce konkurenční západoevropské trhy zůstanou naším hlavním odbytištěm, bude však pokračovat závod o nové trhy, které jsou pro české firmy zatím takřka neprobádané. Zatímco trhům Ruska a Číny vládne kvůli nízkým cenám ropy, geopolitické situaci i zpomalování ekonomiky nejistota, jejich menší sousedi mohou prosperovat a být tak pro české vývozce slibnou příležitostí. Pozornost českých firem by se tak měla obrátit právě sem. Jsou to země od Mexika přes Filipíny až po Indii a téměř celou Afriku. A to je jen několik příkladů, příležitosti jsou po celém světě a závisí jen od šikovnosti českých podnikatelů a kvality jejich nabídky. Se zbytkem dokážeme pomoct.

Čím to je, že jsou české firmy takto konkurenceschopné na zahraničních trzích?

Čeští exportéři dokážou plně využít zkušeností z vysoce konkurenčních západních trhů. Zároveň jsou vysoce technologicky vyspělí a tuto dominanci patřičně zúročují. Namísto subdodavatelů se tak stávají hlavními dodavateli celých rozsáhlých investičních celků. Exportéři se navíc mohou těšit podpoře vyspělého finančního sektoru včetně možnosti čerpat podporu Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP). České firmy si s sebou navíc z domova nesou dobré jméno. Například v Latinské Americe dobrý zvuk jména Baťa pomohl prosadit naši skvělou energetiku.

Které regiony skrývají zatím neobjevený potenciál pro české exportéry?

Čeští exportéři se mohou dívat na západ, východ i jih od naší země ležící v samotném středu Evropy.

Na východě namísto ruských a čínských obrů stojí za řeč především jejich menší sousedé. Filipíny, Malajsie či Indonésie jsou pro české exportéry zatím nepříliš prozkoumané trhy. V porovnání s celkovými čísly exportu není tamních 23 miliard zatím příliš významných. Byla by chyba je ale zatracovat, země společenství států ASEAN skrývají obrovský potenciál. Strojírenství již dnes tvoří zdravou páteř českého vývozu do oblasti. Blízko máme na známý Vietnam, jak dokazuje dlouhodobá spolupráce Čechů na pivním průmyslu v zemi, ale i do Bruneje či Laosu. Loni tam české firmy získaly nové kontrakty v řádu desítek milionů. V Laosu jsme zároveň provedli unikátní projekt podpořený EGAP. Jeho konstrukce oběma stranám pomohla diverzifikovat portfolio dlužníků a financování zajistily levné zahraniční zdroje prostřednictvím v České republice nedostupného produktu.

Perspektivní jsou i některé postsovětské republiky nebo nově otevřený trh Íránu. Právě tam, ale také například v Ázerbájdžánu, Tádžikistánu nebo Mongolsku zaznamenáváme kontrakty v celkovém řádu až miliard korun. Zájem je o české technologie i služby ve strojírenství, energetice, těžařství ale třeba také potravinářství. Chyba by ale zapomínat i na některé části černého kontinentu. Přítomnost českých exportérů v Africe či Egyptě je díky bezpečnostní situaci zatím minimální. Na Čechy tak i na jihu čekají kontrakty minimálně v řádech stamilionů.

Je nějaká oblast českého průmyslu, která zatím zdaleka nedosáhla všech exportních možností?

Potenciál k růstu se skrývá takřka všude. Máme výjimečné strojírenství, které nachází uplatnění v mnoha dalších oblastech od zemědělství a potravinářství přes dopravu a infrastrukturu až například pro energetiku a metalurgii. Mnohé země v Latinské Americe, některých částech Afriky či v Asii čeká postupná stabilizace a modernizace tamního hospodářství. Čeští exportéři by u toho neměli chybět a bude nám ctí jim v této nelehké cestě co nejvíce pomáhat.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013