Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Díky exportu jsme na předních příčkách růstu HDP
Úvodník

Díky exportu jsme na předních příčkách růstu HDP

Jsem velmi rád, že i v roce 2016 mohu oficiálně zahájit další ročník Exportní ceny DHL Unicredit. Na účasti i výsledcích loňského jubilejního 18. ročníku bylo jasně vidět, že se česká ekonomika dokázala z pozvolného pokrizového oživování vyšplhat až na přední příčky žebříčku meziročního růstu HDP v zemích EU.

Letošní odhady sice nedosahují loňských 4,2 %, ale dle prognóz i dosavadních čísel česká ekonomika nadále poroste. A jsou to právě exportéři, kteří mají v proexportně orientované ekonomice významný vliv na vývoj HDP. Jako zakladatelé jsme přesvědčeni, že je nutné ocenit české vývozce za jejich úspěchy, ale také jim vytvořit vhodné prostředí pro vzájemné sdílení zkušeností a usnadnit jim přístup k informacím potřebných pro vstup na nové trhy.

S nápadem uspořádat tuto soutěž jsme přišli již v roce 1997, kdy se pro nás inspirací stali naši kolegové z Irska a Nizozemí, kteří již tehdy podobné projekty podporovali. Naším cílem bylo a nadále je motivovat české vývozce a podpořit je v jejich snaze dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Od prvního ročníku Exportní ceny DHL Unicredit uplynulo již 19 let a jelikož se soutěž těší rok od roku větší pozornosti, stal se tento projekt prestižním oceněním kvalitní práce českých malých a středních exportujících podniků.

Na tomto místě bych také rád poděkoval partnerům, kteří spolu s námi tento projekt již tradičně podporují, ale také těm, kteří se k nám všem postupně přidávají, a tvoříme tak společně platformu pro setkávání českých exportérů, jejich zviditelnění a ocenění jejich podnikatelských úspěchů. Věřím, že i letošní 19. ročník Exportní ceny DHL Unicredit bude překračovat své cíle a dosažené výsledky přihlášených jen doloží pozitivní růst české ekonomiky.

Luděk Drnec,

obchodní ředitel DHL Express pro střední Evropu a Česko

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013