Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Nenechávejte si úspěch pro sebe
Ptáme se

Nenechávejte si úspěch pro sebe

Agentura CzechTrade je s námi v Exportní ceně DHL UniCredit již od počátku. Českým exportérům pomáhá prorazit do zahraničí a díky soutěži jim zároveň může pomoci také zviditelnit exportní úspěchy. Generální ředitel Radomil Doležal nám mimo jiné prozradil, jakým způsobem bude letos fungovat výběr v soutěžní kategorii Exportér teritoria.

Proč jste se rozhodli poskytnout záštitu Exportní ceně DHL UniCredit? Byla to jasná volba?

Ano, byla to jasná volba, vždyť agentura CzechTrade poskytuje Exportní ceně záštitu již od samého počátku této soutěže, tedy téměř dvě desítky let. Společně se všemi partnery a organizátory chceme zviditelnit české exportéry z řad malých a středně velkých firem. Cílem soutěže je také poukázat, jaký význam právě tyto firmy mají pro českou ekonomiku. Často začínaly jako opravdu malé firmy, přišly se zajímavým produktem, s kterým se nakonec dokázaly prosadit na zahraničním trhu. A to je teprve ten úspěch.

Loňský exportní ročník byl mimořádně úspěšný. Jaký máte vy, odborník na podporu exportujících firem, názor na letošní vývoj?

Českému exportu se v současnosti nebývale daří. Již pátým rokem v řadě roste český vývoz i celkový obrat zahraničního obchodu. Tento trend je vidět i v zájmu o služby agentury CzechTrade. V prvním čtvrtletí letošního roku našich služeb využilo o 18 % více nových klientů než ve stejném období v roce 2015.

Jsme si vědomi vysokého podílu, jaký v exportu připadá na unijní státy, a tak směřuje naše zvýšená péče i do odlehlejších destinací, do teritorií, v nichž je podpora státu často nezbytná.

V poslední době posilujeme síť zahraničních kanceláří CzechTrade o takové cílové země jako jsou Írán, Peru, rozšiřujeme síť v Indii a v Číně, stejně jako v USA.

Jsem rád, že pro kategorii Exportér teritoria byly v letošním roce vybrány země ASEAN. V mnoha zemích této oblasti CzechTrade dlouhodobě působí (Indonésie, Thajsko, Vietnam) a v Singapuru otevřel začátkem tohoto roku novou zahraniční kanceláře. Pracovníci CzechTrade jsou připraveni firmám efektivně pomoci při jejich pronikání na tyto vzdálené perspektivní trhy.

Podle čeho vybíráte firmy pro ocenění Exportní příběh roku?

Kategorie je určená klientům CzechTrade. Oboroví specialisté agentury vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem skutečného vývozu. Věříme, že tento příběh bude sloužit jako inspirace a podnět pro další nadějné exportéry.

V letošním roce se vůbec chceme více soustředit na úspěšné vývozy našich klientů, které by měly být logickým důsledkem zvýšené aktivity zahraničních kanceláří v loňském roce. Nově nesledujeme pouze jejich počet a objem, ale i další parametry, např. zkušenosti firmy s exportem, zda se jedná o tradiční výrobek české produkce, či o novinku, zda podnik vstupuje na tradiční trhy, nebo do složitějšího teritoria.

Úspěchy českých firem na zahraničních trzích chceme více medializovat a tím inspirovat další potenciální exportéry. Proto v létě letošního roku spouštíme program Šance pro úspěšný export, jehož cílem je motivovat české firmy k vývozu do zahraničí. Úspěšný exportér, který splní dané podmínky a bude souhlasit s medializací svého úspěchu, získá od agentury CzechTrade další službu zdarma.

Rozhodně bychom si přáli, aby si firmy, které s námi na zahraničních trzích prorazí, si nenechávaly své úspěchy jen pro sebe. Zpětná vazba je pro nás mimořádně důležitá, chceme-li i nadále vycházet vstříc požadavkům firemní sféry a připravovat zájemcům o vývoz živnou půdu na mnohdy velmi komplikovaných trzích.


Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013