Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Českým firmám se nabízí další možnost pomoci s exportem
Podporujeme exportéry

Českým firmám se nabízí další možnost pomoci s exportem

Spojením odborníků s mnohaletými zkušenostmi v oborech, které mohou pomoci firmám s exportem, vzniká nová nezávislá agentura NSG Export Agency s.r.o.

NSG Export Agency má za cíl poskytovat českým firmám, všech velikostí, kvalitní obchodně - analytické služby zaměřující se na export v rámci Evropy, Ameriky, Afriky, Asie a Austrálie.

NSG Export Agency nenahrazuje stávající činnosti státních agentur.

NSG Export Agency má silný obchodní základ a může mít doplňující charakter k stávajícím firemním cílům,firem které chtějí exportovat,ale buď nemají na to kapacitu. Mnoho firem, díky své velikosti a předmětu podnikání, nemá kapacitu se plně věnovat a rozvíjet své obchodní aktivity na zahraničních trzích.

Naši čeští i mezinárodní konzultanti poskytují českým podnikům služby šité na míru jejich potřebám. Klíčem k našemu klientskému servisu je naše hluboká znalost obchodu, spolu s fungující lokální expertízou a schopnostmi podpořit obchodní, akviziční a partnerské potřeby firem na globální úrovni.

Cílem není jen vzájemné propojení exportérů s důležitými kontakty, ale provedení a zajištění veškerých kroků, které vedou k reálné realizaci exportu, k akvizicím firem nebo joint ventures na místním trhu včetně kompletního due dilligence.

NSG Export Agency s.r.o. vznikla z důvodu toho, že není možné s úspěchem v exportu spoléhat jen na pomoc ze strany státu a státních organizací. Úkolem státních institucí je především správné nasměrování a pomoc v zorientování se v exportní politice v daném státu, nikoliv automatické zajištění jistých obchodních partnerů. Jsme přesvědčeni, že právě soukromé subjekty, které mají osobní zkušenosti a reference, reálné exportní kontakty by měly být státním exportním organizacím nápomocni a snažit se společně pokrývat mezery na cizích trzích,“ konstatuje Petr Šíma, jeden ze tří spolu zakládajících členů NSG Export Agency s.r.o. a zároveň zakládající partner poradenské firmy NSG Morison, která je také partnerem Exportní ceny DHL Unicredit.

Průzkum NSG Morison mezi exportními firmami, (NSG Morison je partnerem Exportní ceny DHL Unicreditbank a Petr Šíma porotcem) potvrzuje, že současné exportní firmy svojí exportní politiku dělají mnohdy nahodile, bez profesionálně propracované strategie a jasného konceptu. Systematická spolupráce dokáže uspořit čas a prostředky.

Více informací o NSG Export Agency s.r.o. lze najít na www.nsgexport.eu či prosím kontaktujte Radku Prachařovou, radka.pracharova@nsgexport.eu, mob. 737773811.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013