Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Čeští exportéři čelí mnoha rizikům. Jak se jim vyhnout?
Projekt mediálně podporují

Čeští exportéři čelí mnoha rizikům. Jak se jim vyhnout?

Jak se vyhnout problémům, obchodujete-li se zahraničním partnerem? Jak si ověřit jeho důvěryhodnost, aby vám včas zaplatil za vaše zboží či služby? Na české exportéry číhají při vstupu na zahraniční trhy značná rizika, která se zvyšují s rostoucí vzdáleností od evropských břehů.

Kudy se vydat a jakou strategii zvolit, pokud chcete se svými výrobky bez zbytečných komplikací dobývat zahraniční trhy – zejména ty exotické či dosud neobjevené, prozrazuje Martin Růžička, Country Manager společnosti Coface, která patří k předním světovým poskytovatelům pojištění pohledávek.

Jaká největší rizika číhají na české firmy na nových trzích, zejména ve třetích zemích mimo EU? Co vše by si měl exportér při vstupu na nový trh vyhodnotit?

Rizika spojená s vývozem jsou obecně vždy větší, pokud se vyváží do vzdálenějších destinací nebo pokud se jedná o teritoria vzdálená naší kultuře či právnímu systému. I přes různé odlišnosti lze pro samotné řízení rizik spojených s neplacením použít pravidlo kontroly třech elementů takzvaného obchodního klimatu v dané zemi.

Můžete tyto ‚elementy' stručně představit?

V první řadě jde o to zjistit si obvyklé platební podmínky a použít v dané zemi nejbezpečnější metodu placení. Samozřejmě přiměřeně k povaze obchodování dané komodity nebo služby a k vašim obchodním záměrům. Za druhé je důležité zjistit si podmínky právního prostředí pro vymáhání pohledávek, tj. ověřit si postavení věřitele a dlužníka. Patří sem informace kdo požívá na trhu větší ochrany, jaká je délka soudního vymáhání nebo jaké jsou postupy a náklady vymáhání. A nejdůležitější je právě hodnocení bonity samotného zahraničního odběratele.

Exportér by si měl před navázáním vztahů - nebo nejpozději před poskytnutím odložené splatnosti za dodávky zboží - o zahraničním odběrateli vždy zjistit z nezávislých zdrojů informace o jeho bonitě, historii, finanční a obchodní síle a dalších informacích důležitých pro daný obchod.

Zjišťuje si exportér takové informace sám?

Základní ošetření obchodních rizik pronikání na zahraniční trhy si provádí exportér sám, ale může k tomu využít zkušenosti různých asociací, sdružení, obchodních komor či firem, které se věnují rozvoji obchodní spolupráce s daným teritoriem. Například Coface poskytuje odborné veřejnosti, tedy všem, i nepojištěným exportérům, zdarma informace o prvních dvou ‚elementech obchodního klimatu', tedy obvyklých platebních instrumentech a podmínkách pro vymáhání pohledávek u vybrané země na svých webových stránkách www.coface.cz/Ekonomicke-studie

Vaše databáze obsahuje záznamy o 50 milionech firem z celého světa, exportéři si přes ni mohou ověřit jejich kredibilitu. Jaké informace přesně obsahuje?

Databáze o firmách je základním stavebním kamenem úvěrového pojištění. Naše záznamy nevznikají jen ze zkušeností plynoucí z pojišťování českých exportérů, ale opírají se o mezinárodní přítomnost Coface pro exportéry v 99 zemích. To nám umožňuje pokrýt cca 200 zemí. Databáze musí obsahovat takové informace o firmách, které klientovi umožní hodnocení rizik neplacení a akceptaci rizika pojišťovnou. Konkrétně jde o data, jež umožňují jednoznačnou identifikaci obchodního partnera - historie firmy, vybrané finanční ukazatele a v neposlední řadě výskyt případů neplacení.

Do jaké míry je pro exportéry důležitou součástí byznysu úvěrové pojištění?

Pojištění rizik neplacení je pro exportéry asi nejlepší službou, která kombinuje jak prevenci, tak i eliminaci ztrát z pohledávek za zahraničními partnery. Součástí prevence v rámci pojištění je již zmiňovaná kontrola bonity partnera a vymáhání opožděných plateb od dlužníka pojišťovnou.

Jakým způsobem se pohledávky vymáhají, respektive jak se věřitelé nejsnadněji dostanou ke svým penězům?

Ve zhruba 70 procentech případů vymůžou pojišťovny za exportéra opožděné platby od dlužníků po nahlášení neplacení ještě před samotnou výplatou pojistného plnění. Pojišťovna má většinou pro vymáhání lepší pozici. Jedná totiž z pozice finanční instituce, která obvykle sdružuje více pojištěných dodavatelů vůči dlužníkovi.

Celý rozhovor si můžete přečíst na portálu mediálního partnera Exportní ceny DHL UniCredit BusinessInfo.cz

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013