Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Malé společnosti jsou nesmírně důležitým článkem naší ekonomiky
Ptáme se

Malé společnosti jsou nesmírně důležitým článkem naší ekonomiky

Martin Zika je šéfredaktorem portálu BusinessInfo.cz a porotcem soutěže Exportní cena DHL UniCredit. Zeptali jsme se jej na současnou situaci v českém exportu i názory na samotnou soutěž.

Jaké je poslání portálu BusinessInfo.cz a jak dlouho už na mediální scéně působí?

Prvotním impulsem pro vznik portálu byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou. Před vznikem portálu v roce 2001 podnikatel musel projít až několik desítek www stránek, aby našel odpověď na své otázky týkající se zdánlivě uzavřených témat, jako je postup při založení podniku či exportu zboží. Chyběl zde ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, který by byl pro podnikatele a exportéry jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelný. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu proto začalo ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi budovat portál BusinessInfo.cz.

Jak vnímáte situaci v českém exportu v letošním roce?

Český export letos i přes poněkud rozkolísaný vývoj s největší pravděpodobností vykáže rekordní čísla, už za první pololetí dosáhl objem dovozu, vývozu i obchodní bilance nejvyšších hodnot v historii samostatné ČR. Podle Indexu Asociace exportérů se nicméně v prosinci růst zpomalí a do budoucna bude důležité, jak si povede Německo, jehož průmyslové zakázky spadly do červených čísel.

Které teritorium je podle Vás nejvíce podceněno?

Jedním z adeptů je určitě Jižní Korea. Na celkovém objemu vzájemného obchodu s Koreou se český vývoz podílí jen sedminou. Oblastí pro možnou spolupráci je zde přitom mnoho a Korejská republika je (nejen) ekonomicky rozvinutá země. A navíc, podle jeho excelence Hayonga Moona, velvyslance Korejské republiky u nás, mají obě země hodně společného, takže vzájemná spolupráce může velmi dobře fungovat, což už potvrzují některé projekty.

Která ze soutěžních kategorií nejvíce obecně vypovídá o stavu českého exportu, a která naopak dává vyniknout individuálním případům, jež by jinak zůstaly součástí statistik?

Pro mě je nejzajímavější kategorie Malá společnost, které, jak je obecně známo, jsou nesmírně důležitým článkem naší ekonomiky, a velmi často s sebou přinášejí mimořádně zajímavé (nejen) exportní příběhy.

Co byste doporučil firmám, které o exportu teprve uvažují? Kam se nejprve obrátit?

Doporučil bych jim začít na Klientském centru pro export, které je společným projektem Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a vládní agentury na podporu exportu CzechTrade. Exportéři či ti, kteří o exportu uvažují, zde mohou využít nabídku konzultace svých exportních a investičních záměrů v zahraničí, dále služeb ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade a také získat informace o exportních novinkách a příležitostech, plánovaných odborných a teritoriálních seminářích a akcích přímo na zahraničních trzích.

Proč jste se rozhodl stát se porotcem Exportní ceny DHL UniCredit?

V první řadě ji považuji za smysluplný a prospěšný projekt, který pomáhá zviditelnit téma českého exportu a také zajímavé tuzemské firmy. Dalším důvodem je možnost seznámení právě s těmito úspěšnými českými exportéry a v neposlední řadě i setkávání s porotci, což jsou lidé, od kterých se dá lecčemus přiučit.


Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013