Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Když otevřete noviny nebo internet, máte pocit, že je tohle spálená země
Ptáme se

Když otevřete noviny nebo internet, máte pocit, že je tohle spálená země

Český export je magazín určený všem podnikatelům, firmám či organizacím, které se zajímají o problematiku vývozu českého zboží do zahraničí, a rovněž mediálním partnerem Exportní ceny DHL UniCredit. Šéfredaktorem je Tomáš Stingl, který je zároveň jedním z porotců této soutěže.

Jaké je poslání časopisu Český export a jak dlouho už na mediální scéně působí?

První čísla magazínu vyšla v roce 2010. Jeho poslání je dvojí. Vývozcům chceme pomáhat při orientaci na zahraničních trzích a veřejnosti zase představit úspěchy českých exportérů, o nichž se jinak skoro nemluví. Když otevřete noviny nebo internet, máte pocit, že je tohle spálená země, kterou čeká div ne hladomor. Přitom Česko je na tom – i ve srovnání s vyspělými státy – ve skutečnosti velmi dobře. A růst ekonomiky táhnou v první řadě právě vývozci. Mainstreamová média si ale raději pochutnají na katastrofických zprávách. Málokde se dočtete, že Česko je dnes absolutní špička ve výrobě elektronových mikroskopů, zdravotnického nábytku nebo třeba koloběžek.

Jak vnímáte situaci v českém exportu v letošním roce?

Sezóna zřejmě skončí novým rekordem v objemu exportu. To je dvojnásob lichotivé, uvážíme-li, že jsou postsovětské země coby důležitá odbytiště v recesi. Netýká se to jen Ruska a Ukrajiny, ale problém se přelil i do Kazachstánu a dalších středoasijských republik. Český vývoz letos těží z rekordního odbytu aut. V tom ale zároveň tkví hlavní zranitelnost ekonomiky, které je na automotive průmysl ještě pořád dost jednostranně zaměřena. Aféra s šidicími motory značky Volkswagen, která dolehla na celé odvětví, znovu ukázala, že je potřeba rozložit průmysl na víc pilířů. Příkladem může být právě výroba zdravotnických lůžek a vybavení nemocnic. To je disciplína, v níž kdysi Česko nijak nevynikalo, a dneska se v Evropě bez českých dodavatelů jen stěží obejde jakýkoli větší nemocniční tendr.

Které teritorium je podle vás nejvíce podceněno?

Možná Latinská Amerika. Ne snad, že by ji čeští vývozci podceňovali, ale prostě je tam zatím jejich přítomnost z historických důvodů menší, než jaký je tam potenciál. Latinská Amerika má oproti zemím jihovýchodní Asie nebo indického subkontinentu tu výhodu, že tam už existuje široká střední třída obyvatel s chutí utrácet a se solidní kupní silou. To je naopak problém třeba v Indii, kde máte sice víc, než miliardu spotřebitelů, ale je těžké, ba často nemožné jim výrobek nabídnout za takovou cenu, aby si ho mohli koupit a český dodavatel zároveň měl aspoň jakýs takýs profit. Jinak nezměrný potenciál má samozřejmě Afrika, protože půjde nahoru a potřebuje skoro všechno. Jen to chce odvahu přijít tam včas, protože v Africe zatím platí klasická poučka, že větší riziko přináší větší zisk.

Která ze soutěžních kategorií nejvíc obecně vypovídá o stavu českého exportu, a která naopak dává vyniknout individuálním případům, jež by jinak zůstaly součástí statistik?

Plošnou vypovídací hodnotu mají určitě kategorie zaměřené na malé a středně velké firmy. Osobně se mi ale velmi líbí kategorie Exportní příběh roku, protože v té může vyhrát i firma, která možná nemá až tak vysoká čísla ve statistice, ale třeba pracuje s dobrým nápadem. Dobře sdělitelné exportní příběhy také pak fungují jako reklama na celý průmysl.

Co byste doporučil firmám, které o exportu teprve uvažují? Kam se nejprve obrátit?

Od letoška funguje jako ideální rozcestník takzvané Klientské centrum pro export, které sídlí v Praze v budově agentury CzechTrade, a je možno s ním komunikovat samozřejmě také přes e-mail nebo telefon. Tam vývozce nasměrují na správné místo podle toho, jakou službu nebo pomoc konkrétně poptává.

Proč jste se rozhodl stát se porotcem Exportní ceny DHL UniCredit?

Je to dobrá možnost, jak se s vývozci, podnikateli a manažery vývozních firem potkat osobně.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013