Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Firmy kvůli nedostatku schopných lidských zdrojů musí odmítat i zakázky, o kterých dříve snily
Ptáme se

Firmy kvůli nedostatku schopných lidských zdrojů musí odmítat i zakázky, o kterých dříve snily

Soutěž na podporu českých exportérů Exportní cena DHL UniCredit probíhá ve spolupráci AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků). Na aktuální situaci v českém exportu jsme se proto zeptali Pavly Břečkové, ředitelky pro obchod a strategii ve skupině strojírenských firem, která je místopředsedkyně představenstva AMSP ČR a rovněž porotkyní Exportní ceny. Pavla Břečková se profesně specializuje na oblast zahraničního obchodu a strategie ve skupině exportně zaměřených firem (s mateřskou společností AUDACIO). Je členkou Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, členkou pracovní skupiny pro export výsledků vědy a výzkumu do praxe na TAČR, a zastupuje též Českou republiku v nadaci Eurofound, která je jednou z tripartitních poradních agencií Evropské komise se sídlem v Dublinu.

Jakým způsobem pomáhá AMSP ČR českým podnikatelům expandovat na zahraniční trhy?

AMSP ČR má v této oblasti velmi bohaté aktivity, protože vnímá export jako nesmírně důležitý element ekonomiky, a též proto, že export již dávno není doménou velkých korporací, a v segmentu malých a středních firem přestal být Popelkou. Navíc je nyní na poměrně rapidním vzestupu.

Ke klíčovým aktivitám AMSP ČR tak patří vlajková loď exportně laděný prestižní dvouměsíčník TRADE NEWS, který je určený exportně orientovaným středně velkým firmám. V každém čísle představuje ucelené informace vázané ke konkrétnímu regionu, včetně mnoha příběhů tuzemských podnikatelů. Časopis se těší mimořádné oblibě a byl vyhlášen nejlepším českým periodikem v kategorii B2B. Oblíbené jsou i exportní publikace (manuály) Řízení exportních rizik nebo Řízení exportních příležitostí.

Jedna z klíčových aktivit Asociace je i tzv. MEOHUB, první americký hub určený pro malé a střední české firmy. Jedná se o unikátní projekt, který vytvořila AMSP ČR spolu s donátory, americkými majiteli přerovské firmy Meopta. Meohub umožňuje firmám sdílet v New Yorku kancelářské a výrobní prostor i skladové zázemí. Součástí projektu je právní servi, logistika a vytvoření obchodní a marketingové strategie na trzích USA. První firmy s podporou AMSP ČR vycestovaly do USA letos v září.

Jak vnímáte situaci v českém exportu v letošním roce?

Ekonomika roste a exportní příležitosti spolu s ní. Firmám se daří dokonce tak, že kvůli nedostatku schopných lidských zdrojů musí odmítat i zakázky, o kterých dříve snily, což je nesmírná škoda. Od AMSP ČR Je obrovský zájem o kvalitní prozdrojovanou exportní analytiku, kterou také pravidelně připravujeme. Týká se jak obecně exportu z makro pohledu, tak i jednotlivých teritorií (Řecko, Čína, USA, Francie). Tyto stručné a informačně hutné analýzy se stávají trvalým zdrojem pro média, pracují s nimi podnikatelé, univerzity, vědečtí pracovníci atd.

Které teritorium je podle Vás nejvíce podceněno?

Jedním ze specifik malých a středních firem je expanze na méně vzdálené trhy, není tedy náhodou, že závislost na trzích Evropské unie v tomto segmentu dosahuje až 97 %. Na druhou stranu, v posledních nemnoha letech se ukazuje rostoucí tendence k expanzi také mimo EU, dnes je to už téměř polovina těchto exportérů, zatímco ještě před dvěma lety to byla třetina. Osobně se ale domnívám, že mimo Evropu se není třeba bát trhů, jako je USA, které je velmi na vzestupu pro české firmy, ale s dobrým zajištěním jsou velmi dobrými teritorii některé země bývalého Sovětského svazu, a také Afrika. Mým favoritem je nyní třeba Gruzie, která za sebou má pohnutou historii, ale je na vzestupu a dokonce zahájila přístupové rozhovory s EU, tedy brzy bude na dosah minimálně zóna volného obchodu. Má navíc strategickou polohu pro případnou expanzi na Blízký východ, přičemž je tam již nyní možné najít profesionály, kteří se na trhu dobře orientují a díky studiu v Evropě chápou naši mentalitu, stejně jako jim není vzdálená ta blízkovýchodní. Klíčem je však vždy produkt, který musí být pro určený trh vhodný.

Která ze soutěžních kategorií nejvíce obecně vypovídá o stavu českého exportu, a která naopak dává vyniknout individuálním případům, jež by jinak zůstaly součástí statistik?

Dle mého názoru stav českého exportu nejlépe dokumentuje kategorie Středně velká společnost, protože je zpravidla jak pevně nohama na zemi ve smyslu domácího trhu a podnikatelského prostředí, tak má i dostatečné sebevědomí k expanzi mimo „obligátní“ Evropskou unii. Navíc velmi často již i dosáhne na různé produkty exportní podpory, což se často menším hráčům nedaří. Naopak kategorie, která vytahuje na výsluní netradiční exportní případy, je Exportér teritoria – tím více, čím netradičnější ono teritorium pro majoritu českých firem je.

Co byste doporučila firmám, které o exportu teprve uvažují? Kam se nejprve obrátit?

Export je v malých, ale i středních firmách strategicky plánovanou záležitostí jen částečně, zato se v naprosté většině odvíjí od spolehlivého kontaktu v teritoriu. Pravdou ale je, že je třeba jít exportním zkušenostem naproti. Nabídka exportních workshopů a seminářů orientovaných na jednotlivé trhy je dnes již na poměrně dobré úrovni. AMSP ČR ve spolupráci s CzechTrade například připravuje pro firmy špičkový cyklus exportního vzdělávání nazvaný Exportní akademie, je ale řada dalších možností. Určitě bych ale též nepodcenila riziko platební morálky, která se na různých trzích různí, ale nikdy nemůžete za svého obchodního partnera dát ruku do ohně. U toho nového to platí stonásobně.

Proč jste se rozhodla stát se porotcem Exportní ceny DHL UniCredit a coby AMSP ČR poskytnout celému projektu záštitu?

Je mi nesmírnou ctí být porotkyní právě v oblasti exportu, v této prestižní soutěži. A to nejen proto, že mám k exportu podnikatelsky blízko, neboť dlouhodobě manažersky působím ve skupině strojírenských exportně orientovaných firem s mateřskou společností AUDACIO. Důvodem je i obyčejný fakt, že export je pro typ země, jako je ta naše, naprosto klíčový. V neposlední řadě – z titulu místopředsedkyně AMSP ČR – jsem si vědoma, jak důležité je přinášet příklady „best practice“, ukazovat, jak lze export pojímat, jak v něm dosahovat úspěchů, a podporovat tím i hráče, kteří s expanzí za hranice možná ještě váhají.


Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013