Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Dohromady mi to dává velký smysl
Ptáme se

Dohromady mi to dává velký smysl

Soutěž českých exportérů Exportní cena DHL UniCredit již zná své vítěze. Zeptali jsme se porotce Roberta Tomana na názory k aktuální situaci v českém exportu, která je ve znamení růstu i nedostatku kapacit. Robert Toman je ředitelem společnosti Kompass, která je jedním z partnerů soutěže.

Jakým způsobem pomáhá Kompass českým podnikatelům expandovat na zahraniční trhy?

Kompass nabízí českým podnikatelům řadu služeb pro podporu jejich expanze na zahraničních trzích. Základní čtyři oblasti jsou zde:

A) Pomáháme vyhledat a oslovit nové zákazníky v 70 zemích světa.

B) Propagujeme produkty a služby českých exportérů v rámci mezinárodní platformy www.kompass.com, která je zaměřená na propojování B2B firem po celém světě.

C) Pro české exportéry monitorujeme vhodná výběrová řízení firem po celém světě.

D) Exportérům pomáháme i v oblasti nákupu – identifikujeme pro ně vhodné dodavatele ze 70 zemí. Tím jim umožňujeme dosáhnout lepší kvality a konkurenceschopnější ceny jejich vývozních produktů.

Jak vnímáte situaci v českém exportu v letošním roce?

Český export dosahuje v letošním roce nové rekordy. U řady exportních firem hlavně v oblasti strojírenství jsou nyní zcela naplněné výrobní kapacity. To vede bohužel k tomu, že musí řadu aktuálních poptávek odmítat. V případě vyšších výrobních kapacit by byl tedy růst exportu pravděpodobně ještě vyšší.

Které teritorium je podle Vás nejvíce podceněno?

Nemyslím si, že je možno to říci takto paušálně. Klíčový je produkt, který daný exportér nabízí. Podle toho je pak nutné provést analýzu příležitostí na jednotlivých trzích. Dále je potřeba zvážit velikost exportéra, na co má finanční a personální sílu. Vydat se dobývat trhy například v Asii nebo Jižní Americe není pro řadu menších firem vůbec realizovatelné.

Která ze soutěžních kategorií nejvíce obecně vypovídá o stavu českého exportu, a která naopak dává vyniknout individuálním případům, jež by jinak zůstaly součástí statistik?

V kategoriích Středně velká společnost i Malá společnost je dobře vidět, jak dynamicky celkový obrat exportu u přihlášených firem v posledních letech roste. Mezi roky 2014 a 2013 vzrostl celkový exportní obrat u těchto firem dokonce o více než 30 %.

Kategorie Malá společnost dává navíc vyniknout individuálním příběhům, kdy malá česká firma s dobrým nápadem uspěje se svým produktem na zahraničních trzích a díky tomu z roku na rok zaznamená obrovský nárůst obratu.

Co byste doporučil firmám, které o exportu teprve uvažují? Kam se nejprve obrátit, případně na co se nejdříve zaměřit ve vašich databázích?

Při úvahách o teritoriálním zaměření exportu hraje klíčovou roli produkt, který firma nabízí. Většina zavedených výrobních firem už má s exportem řadu zkušeností.

Pro firmy, které o exportu teprve uvažují, bych obecně doporučil začít na německém trhu. Je to vyspělý rostoucí trh, nám blízký kulturně i co se týká dopravní vzdálenosti. V našich databázích máme k dispozici přímé kontakty na přibližně 300 000 potenciálních zákazníků z Německa z oblasti B2B, které můžeme filtrovat pomocí řady výběrových kritérií. Pokud by exportér chtěl hned na začátku oslovit větší oblast, můžeme mu pomoci identifikovat potenciální zákazníky mezi 2,5 miliony B2B firem z celé Evropy.

Proč jste se rozhodl stát se porotcem Exportní ceny DHL UniCredit?

Export je klíčovou složkou české ekonomiky. V rámci našich služeb přitom již 25 let pomáháme hlavně malým a středně velkým exportérům z České republiky při hledání nových firemních zákazníků na zahraničních trzích. Exportní cena DHL UniCredit podporuje právě malé a střední exportéry v jejich dalším rozvoji a snaží se zviditelnit ty nejúspěšnější příběhy.

Dohromady mi to tedy dává velký smysl.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013