Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Česká republika má historicky velmi dobrý zvuk na nečekaných místech světa
Ptáme se

Česká republika má historicky velmi dobrý zvuk na nečekaných místech světa

Tomáš Kollarczyk je pověřený náměstek generálního ředitele pro správu a provoz v Českém rozhlase, který zastupuje coby porotce Exportní ceny DHL UniCredit. Ta již osmnáct let podporuje a oceňuje malé a střední exportní firmy v České republice.

Do jaké míry jsou pro Český rozhlas zásadní ekonomická témata?

Ekonomická témata jsou jedním z elementárních okruhů zásadně ovlivňujících rozvoj společenského dění, proto jsou adekvátně svému významu reflektována ve vysílání stanic Českého rozhlasu. Dokladem zvyšující se snahy neustále poznávat a komentovat nejen aktuální ekonomickou situaci je i rozšíření Českého rozhlasu Plus, který je nově od listopadu tohoto roku plnohodnotnou stanicí mluveného slova bez hudby a komerčních sdělení.

Jak vnímáte situaci v českém exportu v letošním roce?

Z dostupných informací odhaduji, že český export není v jednoduché pozici. Export obecně vždy byl a, jak dokládají poslední léta, stále je citelně ovlivněn politickou situací ve světě a především jejími změnami. Proto je obdivuhodné, jak dokáží české podniky reagovat a čelit nečekaným překážkám v oblasti exportu a udržet si kvalitní obchodní výsledky. Nepochybně to stojí mnoho úsilí týmů českých firem.

Které teritorium je podle Vás nejvíce podceněno?

Balkán, Austrálie, některé destinace Afriky. Sklízíme úspěchy v Číně, potenciál je ale určitě stále vysoký. Je známým faktem, že Česká republika má historicky velmi dobrý zvuk na někdy překvapivých místech světa, ale časem se na to zapomnělo, obchodní aktivity usnuly. Konečně nemohu nevzpomenout ani Blízký východ. Z osobní zkušenosti vím, že jsme v mnohých státech této destinace velmi ceněným a respektovaným partnerem. Ve státech aktuálně skýtajících mnoho příležitostí pro český export jsou bariéry pro svobodné obchodování bohužel zásadní a vývoj nelze odhadnout. Novým a zajímavým partnerem může být Írán. Vývoj vztahů s Ruskem a stabilizace Ukrajiny by vzhledem ke stávající situaci přinesly značné výzvy.

Která ze soutěžních kategorií nejvíce obecně vypovídá o stavu českého exportu, a která naopak dává vyniknout individuálním případům, jež by jinak zůstaly součástí statistik?

Množství firem soutěžících na úrovní „globálního exportéra“ vytváří solidní obraz úrovní českého obchodování ve světě. Stav českého exportu v horizontu výhledu a očekávání bych viděl u kategorií „Malá společnost“ a „Středně velká společnost“. Pokud bude tato kategorie odrazem frekventované hospodářské soutěže, znamená to, že nápady a kvalita české práce v zahraničí jsou na vzestupu zájmu.

Co byste doporučil firmám, které o exportu teprve uvažují? Kam se nejprve obrátit?

Doporučil bych předem pečlivě ohodnotit rizika jednotlivých trhů a obrátit se na Czech Trade.

Proč jste se rozhodl stát se porotcem Exportní ceny DHL UniCredit?

Je mi ctí zastupovat Český rozhlas jako médium veřejné služby při slavnostní příležitosti oceňující práci exportérů, které si osobně nesmírně vážím.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013