Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Dlouho odkládaná spotřeba obyvatel je již za námi
Ptáme se

Dlouho odkládaná spotřeba obyvatel je již za námi

Jak vidí současnou ekonomickou situaci nám odpovídal Martin Růžička, Country Manager Coface Czech.

Kde vidíte letos největší příležitost pro české firmy?

Zdá se, že letos nám konečně šlape ekonomika na všechny válce, a tak se zdá jednodušší předvídat, že příležitosti na firmy čekají ve všech oborech, a to například od dlouho klesajícího stavebnictví až po farmaceutický průmysl. Nicméně při určitém zobecnění vidím příležitost v oborech, které se soustřeďují na spotřebitele jako konečné odběratele. Myslím, že dlouho odkládaná spotřeba obyvatel je v České republice již za námi, ale to platí i pro další země Evropské unie, která je pro české firmy hlavním obchodním partnerem. Příznivě se situace vyvíjí pro výrobní firmy, kterým se zlevnila ropa na vstupu, jako je například chemický průmysl, ale i pro firmy v odvětví, která budou mít prospěch z levnější ropy nepřímo, jako je například zemědělství.

Letošní rok by měl být ve znamení růstu. Přináší nové příležitost také nová rizika?

S každým růstem a otevřením nové příležitosti jsou spojena rizika, i když jejich existence nemusí být na první pohled zřejmá. Pokud je situace na trhu příznivá, tj. dochází k vlně růstu, může se firma lehce dopustit chyb, které se ukážou jako chyby až za jiných okolností. Mám na mysli například koncentraci výroby pro jednoho či dva velké odběratele, což znamená zpočátku v době růstu určitou stabilizaci produkce, jistotu rozvoje a zajištění přiměřené ziskovosti, ale samotná koncentrace je riziková. Jakákoliv změna v objemech nákupu na straně odběratele může znamenat pro dodavatele problém a ohrožení a často je obtížné rychle najít jiného náhradního velkého odběratele, pokud ten původní vypadne. Proto je z dlouhodobého hlediska diverzifikace rizika správným opatřením chránícím dodavatele před nepředvídanými změnami u svého odběratele. Další rizikovou příležitostí bývá skokový růst na neznámých trzích, například růst pomocí akvizic firem v prostředí zcela odlišném tomu našemu. Jiná kultura, jiné obchodní a pracovní zvyklosti jsou rizikem, které pokud není odborně ošetřeno a zvládnuto, může v budoucnu ohrozit takové zahraniční investice. V každém případě je na místě vždy rizika skrytá za příležitostmi analyzovat a snažit se jejich působení omezit, a to například za pomoci speciálních pojistných produktů, jako je pojištění rizik neplacení, které dodavateli eliminují rizika neplnění závazků jeho odběrateli.

Čeští podnikatelé, kteří před čtvrt stoletím zakládali své firmy, se postupně dostávají do věku, kdy předávají své podniky mladší generaci. Co byste doporučil jim a jejich nástupcům?

Nic neroste věčně a až do nebe, a proto je zapotřebí se o růst firem starat včetně dlouhodobého zajištění jejich kontinuity. Zde se opět zaměřím na riziko koncentrace, a to koncentrace rozhodování v jedné osobě-majiteli. Z krátkodobého hlediska je koncentrace rozhodování přínosem, protože rozhodování je flexibilní, rychlé a účinné. S růstem firmy narůstá i její složitost pro proces řízení. Jednoduše její rozšiřující se agenda je těžko obsažitelná pro jednoho člověka. Proto i zde platí, že po určité době úspěšného rozvoje firmy je vhodné diverzifikovat riziko koncentrace rozhodování zapojením zainteresovaných manažerů. A to platí jak pro externí manažery, tak i pro rodinné příslušníky, kteří mají zájem pokračovat v rozvoji úspěšného podnikání zakladatele firmy. Je na každém, kdy a jak rozhodnutí o větším zapojení mladší generace do rozvoje firmy učiní, a jestli zváží i třeba možnost jejich zainteresovanosti firmou podílu na vlastnictví firmy. Pokud bych v roli majitele takové firmy stál před podobným rozhodnutím, asi bych hledal inspiraci v podobných úspěšných příbězích o předání firmy nebo si nechal poradit experty na danou problematiku.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013