Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportérům se snažíme ukázat export jako proces, kterým nekončí dovozem zboží
Ptáme se

Exportérům se snažíme ukázat export jako proces, kterým nekončí dovozem zboží

Rozhovor s Petrem Šímou, partnerem poradenské firmy NSG Morison, která již 22 let pomáhá firmám všech velikostí růst, přežít, expandovat či exportovat. Od loňského roku je firma NSG Morison také partnerem Exportní ceny DHL UniCredit, kde je Petr Šíma jedním z porotců.

Proč se účastníte Exportní ceny DHL UniCredit 

Chceme spojovat a propojovat úspěšné firmy s rostoucími. Čechy mají tradici průmyslové výroby a exportu. V tom vidíme naši výhodu, vize postindustriální společnosti se nezdá, alespoň pro nás, reálná.

Je něco jak můžete reálně exportérům pomoci?

Připravujeme produkt pro potencionální a rostoucí exportéry. Je mnoho firem, které by chtěly exportovat, ale nedokáží to, nemají obchodníky. Chceme spojovat a propojovat úspěšné firmy s rostoucími. Mnoho menších firem zpracovává trhy nahodile, tam, kde mají kontakty. Sestavujeme síť obchodníků, zástupců, kteří znají jednotlivé trhy a žijí tam. Hledáme exportéry a firmy s potenciálem exportovat. S našimi kolegy hledáme akviziční cíle, hlavně v Německu. NSG Morison je součástí asociace, která působí po celém světě, takže chceme využít i této výhody. Chceme povzbuzovat firmy a zvyšovat jejich sebevědomí.

Exportérům se snažíme ukázat pohled na export jako proces, který nekončí dovozem českého zboží na nový trh. Často jdou firmy na trh, kde mají kontakty, avšak se již neptají, zda o jejich zboží daný trh opravdu stojí. Naši klienti si začínají uvědomovat, že jen technologickými a energetickými inovacemi lze mít konkurenční výhodu. Je nutné si uvědomit, že zboží, které dovezete na jiný trh, dříve či později začne někdo další dovážet, kopírovat, atd.

Export roste, ale je něco na co by se měli exportéři kromě shora uvedeného zaměřovat?

Ano, dle statistiky WEF a OECD export prakticky nepřetržitě roste v posledních dvaceti letech. Objem zahraničního obchodu rok od roku roste, loňský rekordní export ve výši 3,16 bilionu korun bude letos s nejvyšší pravděpodobností překonán. Jenže – nemusí to tak být navždy. Dokonce ani ne na dlouho.

Strojírenské firmy jedou naplno. Všechny kapacity jsou naplněny. Export je tahoun. Přestože máme mnoho firem, které si vybudovaly silné a mezinárodně uznávané jméno, převažují subdodávky, hlavně do Německa. Znepokojuje mě, že valná většina firem se uspokojí s tím, že dodávají pod cizím jménem. Ačkoli jsou celkové statistiky exportu krásné, přidaná hodnota je nízká. Nebo alespoň nižší, než by mohla být.

Firmy by se měly více snažit zaměřit také na konečné zákazníky a produkty. České firmy jsou dnes dostatečně silné, i finančně. Mohou si dovolit akvizice, třeba Německých firem.

Je nutné budovat vlastní značku a identitu. Je třeba investovat do vlastní značky, vlastní budoucnosti. V ČR jsou dnes ideální podmínky. Dostatek financí, komerční banky jsou schopné financovat export, existují fungující státní instituce, které je možné využít. Relativně levná pracovní síla, která ale nebude navždy. A ačkoli si stěžujeme na nedostatek technických kádrů, jiné země na tom nejsou lépe, včetně Německa.

Jací by měli exportéři začít být, aby přežili a trend českého exportu měl stále stoupající tendenci?

Vidím, že české firmy disponují obrovskou hotovostí a jen odklon od zbytečné opatrnosti ke zdravé diverzifikaci a trochu riskovosti vede ke konkurenční výhodě. Investice do závodů, zařízení, lidí, outsourcing procesů, IT, digitálního marketingu v exportních zemích, místního PR, ale také zájem o fúze, akvizice, či zpětný odkup akcií, je jistým návodem k přežití. Přestože úbytku zakázek z eurozóny se nevyhneme, slábnoucí poptávka ze západní Evropy je reálná, je nutné tento výpadek poptávky nahradit vstupem na jiné trhy jako je Jižní Amerika, Afrika. Bez tohoto kroku optimistické vyhlídky české ekonomiky mohou být v ohrožení. Systematické pokrývání všech teritorií, které vyžaduje neskonalou přípravu a trpělivost firem bude vždy nesmírným přínosem jak pro samotnou firmu, tak pro celou zemi.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013