Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Jsme hrdí, že si náš projekt vydobyl takové postavení
Úvodník

Jsme hrdí, že si náš projekt vydobyl takové postavení

Je mi potěšením být u již 18. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit, která si stejně jako v letech minulých i v roce 2015 klade za cíl ocenit české exportéry za jejich úspěchy, jež dosáhli na poli mezinárodní ekonomiky. Snažíme se tak motivovat vývozce, aby nepolevovali ve snaze dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty.

Jako zakladatelé jsme hrdí na to, že si tento projekt vydobyl za dobu své existence významné postavení v oblasti podpory exportních aktivit českých podnikatelů i jejich zviditelnění. Jsme také velmi rádi, že se při vyhlašování oceněných můžeme setkat již poosmnácté. Česká ekonomika stojí na solidních základech a pokračuje i nadále v oživování. S aktuálně odhadovaným více než 4% meziročním růstem HDP se dokonce řadíme na špičku EU. Již několik let nepochybuji o významném vlivu právě našich českých exportérů na růst HDP, a proto věřím v naprostou nezbytnost jejich motivace a oceňování. Těším se, že i letošní ročník Exportní ceny DHL UniCredit bude překračovat své cíle a dosažené výsledky oceněných doloží ekonomicky úspěšný rok 2015.

Na tomto místě bych také rád poděkoval partnerům, kteří spolu s námi tento projekt již tradičně podporují, ale také těm, kteří se k nám všem postupně přidávají. Díky tomu věřím ve světlou budoucnost Exportní ceny DHL UniCredit.

 

Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013