Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Český beton s designem
Představujeme

Český beton s designem

velb' je nová česká designová značka a výrobce exkluzivních betonových prvků do interiéru. Technologické a materiálové know-how čerpá od své mateřské společnosti Velbates, která již 14 let vyrábí precizní žáruvzdorné výrobky pro průmysl. Firma VELBATES s.r.o. Svitavy byla založena v roce 1995, kdy zahájila výrobu žáruvzdorných tvarových i netvarových výrobků na bázi křemenného skla. Výrobky se vyznačují výbornými vlastnostmi, např. minimální teplotní roztažností, vysokou odolností proti změnám teplot a excelentní rozměrovou přesností. Používají se pro opravy vyzdívek sklářských pecí či koksárenských baterií, dají se použít v hutnictví i slévárenství.

Kromě toho firma v posledních letech rozšířila portfolio na výrobu betonových zahradních doplňků či vlastního kyselinovzdorného kamnářského tmelu, který se používá pro lepení tvarovek komínových systémů.

V roce 2014 vznikla nová designová obchodní značka velb' pro novou řadu vysoce kvalitních designových výrobků z betonu.

velb' system 1 je tenkostěnný, modulární, stohovatelný a na stavbu jednoduchý policový systém. Může být umístěn u zdi i v prostoru. Díky jeho materiálové odolnosti pak není jeho použití omezeno jen na interiér, ale lze jej použít i v exteriéru.

velb' tiling 1 jsou betonové 3D panely, které nejsou pouze „obyčejné“ obklady, ale tvoří komplexní a variabilní systém. Panely jsou pohledové z obou stran — s pozitivním i negativním reliéfem. Lze je jednoduše otáčet a vzájemně kombinovat. Lze tak vytvořit množství různých vzorů — výrazných i decentnějších. Stěna zároveň může plnit i roli dělící příčky v prostoru. To vše podporuje unikátní závěsný systém, díky kterému je montáž i demontáž jednoduchá, čistá a zábavná.

Obě série jsou vyrobeny z pevnostního betonu, který dovoluje práci s netradičními povrchy a minimální tloušťkou stěn. Díky použití kvalitních pigmentů je možno vyrobit celou škálu materiálů — nejen v odstínech šedé. Je možné vyrobit i originální design 3D panelů podle přání a návrhu zákazníka.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013