Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
České firmy mají v Latinské Americe velmi dobrou pověst
Ptáme se

České firmy mají v Latinské Americe velmi dobrou pověst

Ptali jsme se Jiřího Flégla, manažera strukturovaného exportního financování UniCredit Bank

Připravujete nějakou novou službu pro exportéry či další klienty?

UniCredit Bank je dlouhodobě významným partnerem českých exportérů. Úzká spolupráce s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) nám umožňuje zajistit klientům potřebnou podporu při jejich exportních aktivitách. Podporujeme například velké strojírenské firmy, kterým jsme schopni zajistit financování takřka jakéhokoliv projektu.

Každým rokem se tak snažíme klientům přinášet inovace v oblasti korporátního bankovnictví, úvěrování, exportního financování a trade finance obchodů. Aktuálně připravujeme pro společnosti ze segmentu malých a středních podniků zrychlenou formu poskytování výrobního financování s podporou EGAP a dále možnost financovat se státní podporou i subdodavatele českých exportérů. V neposlední řadě bych zmínil rozšíření produktové palety o faktoringové služby akvizicí společnosti Transfinance, a.s. v lednu tohoto roku.

Dlouholeté zkušenosti v oblasti exportního financování nám v roce 2014 například přinesly nejvyšší ocenění, které vyhlašuje významný finanční titul Euromoney.

Co byste doporučil firmám, které o exportu teprve uvažují? Kam se nejprve obrátit?

Export je v současně době stále více skloňovaným výrazem, a pro některé firmy obrovskou příležitostí, jak rozšířit své podnikatelské aktivity. Především nováčci by však neměli podlehnout euforii z možnosti exportovat své služby na perspektivní trhy. Bláznivá dobrodružství spojená s neznalostí místních trhů se totiž ve výsledku mohou stát velmi kontraproduktivními.

Než se firma dostane k samotné realizaci svých exportních plánů, musí tomu předcházet spousta náročné práce. Firma by samozřejmě měla znát své slabiny a silné stránky, aby si byla jista, že ustojí expanzi za hranice. Nesmí chybět také detailní analýza prostředí, kam se chystá vstoupit. To znamená ohodnotit trh nejen z pohledu poptávky, ale také z právního, kulturního, finančního či marketingového hlediska.

Pro exportní strategii je také potřeba vybrat správného partnera, jež pomůže zajistit vhodné nástroje pro financování exportu. Nejlepší volbou je subjekt, který má v oboru dostatečné zkušenosti, nebo v dané oblasti dokonce disponuje zahraničními partnery. Naše banka je i v tomto směru připravena poskytnout poradenství, a to buď prostřednictvím zastoupení skupiny UniCredit v Brazílii či přes desítky latinskoamerických bank, se kterými má skupina podepsané dohody o spolupráci.

V kategorii Exportér teritoria byla letos vybrána Latinská Amerika. V čem je tento region pro export specifický?

Nutnost hledat alternativní exportní trhy je jeden ze silných faktorů, které v poslední době ovlivňují český export. Napomáhá tomu nejen dobrá kondice české ekonomiky, ale také situace na dříve oblíbených trzích jako je Rusko a s ním země bývalého Sovětského svazu. Dění ve východní Evropě nutí exportéry se přemisťovat na tradiční trhy, jako je Německo, nebo se poohlížet po trzích nových.

V posledních letech se však ukazuje potřeba diverzifikace českého exportu, tedy zbavit se závislosti na trhu Evropské Unie. Trh Latinské Ameriky nabízí nejen exportní nebo importní příležitosti, ale i možnost vzájemných investic. V zemích jako Brazílie, Mexiko, Chile nebo Uruguay postupně probíhá modernizace tamního hospodářství. Proto se zde rýsuje ohromný potenciál pro české exportéry v oblastech jako je strojírenství, energetika nebo technologie.

Podíl exportu do tohoto regionu je velmi nízký. Bylo by pro český export i ekonomiku výhodné, kdyby bylo procento větší? Jak je to s podílem rizik a příležitostí nenasyceného trhu?

Podíl exportu je stále nízký, na českém exportu se země Latinské Ameriky podílí méně než jedním procentem. Poslední roky ale sledujeme jasně rostoucí trend. Od roku 2010 se objem obchodů do Latinské Ameriky zvýšil více než dvojnásobně. Této situaci bude samozřejmě napomáhat nízká nasycenost trhu. Potenciál je zde, především v energetice a důlním průmyslu, obrovský.

Rizika jsou samozřejmě doprovodným znakem a nedílnou součástí každého obchodu. Ať už jde o rizika politická, komerční, právní, či rizika spojená s pohybem kurzu místní měny, vždy by se tato rizika měla řádně identifikovat a pokusit se je v maximální míře ošetřit. UniCredit je samozřejmě připravena pomoci českým exportérům již v předkontraktační fázi, a to specifikací vhodných dodacích a platebních podmínek, výběrem optimálního platebního či zajišťujícího instrumentu, případně dobře nastaveným modelem financování výroby předmětu dodání i samotného zahraničního investora.

Jednotlivé země Latinské Ameriky se co do ekonomické i politické situace značně liší. Mohou i politicky nestabilní státy s rizikem vyvlastnění ukrývat nečekanou příležitost? Nebo byste doporučil raději se jim vyhnout?

České firmy mají v Latinské Americe velmi dobré renomé, ovšem rizika zde, stejně jako jinde, existují. Navíc trhy v regionu nejsou homogenní, ale velmi různorodé. Například Mexiko je importu zcela otevřené, naproti tomu Brazílie naopak velmi protekcionistická a navíc zde celní procedury nefungují podle pravidel, na které jsme zvyklí. Nejde se tedy zaměřit na region jako na celek, ale spíše na jeho jednotlivé části. Příležitosti samozřejmě nabízí i země, kde není politická situace zcela stabilní, například Venezuela, Kolumbie a podobně. Je ale potřeba všechny rizika velmi podrobně zvážit a trh pečlivě prozkoumat. Ideální je si také najít spolehlivého lokálního partnera, který již má v zemi vybudované jméno, síť kontaktů a hlavně disponuje zkušenostmi.

Je v latinskoamerických zemích větším rizikem změna politiky vlády, nebo působení partyzánských či zločineckých polovojenských organizací?

Nelze to zobecnit na celý region, v jednotlivých zemích představuje každá z těchto situaci jinou míru rizika. Velkým problémem byly polovojenské či partizánské organizace donedávna v Kolumbii, dnes se naopak toto riziko přelévá do Mexika a Kolumbie je mnohem bezpečnější zemí, než byla před třeba 10 lety. Ve Venezuele nebo na Kubě je zase nestabilní politická situace, která se může velmi rychle změnit a tím výrazně ovlivnit podmínky pro exportéry na jednu, či druhou stranu.

Která z latinskoamerických zemí je pro export jednoznačně nejzajímavější z hlediska ekonomické a politické stability?

O Brazílii se často mluví jako o hospodářské velmoci blízké budoucnosti. Už dnes patří k nejperspektivnějším oblastem pro světové investice. Daří se zde oborům, které jsou navíc příbuzné českým firmám jako doprava, komunikace nebo rozvoj energetiky. Politická situace je však v Brazílii velmi vrtkavá, v posledních letech narůstají protesty v ulicích velkých měst z důvodu sociálního napětí ve společnosti. Naopak v ostatních zajímavých zemích jako je Chile nebo Argentina se politická situace postupně stabilizuje. Ekonomicky stabilní a zajímavé je určitě i Mexiko, kde se ale v posledních letech výrazně projevují dopady války s drogovými gangy.

A ve kterých zemích je největší potenciál z hlediska exportních příležitostí pro české vývozce?

Pro české exportéry představují největší potenciál Mexiko, Brazílie, Chile a Uruguay. Jedná se pak především o oblasti energetického a důlního průmyslu, který je zároveň spojený s techologiemi pro ochranu životního prostředí. V Uruguayi je také obrovský prostor pro investice do infrastruktury, především železničních tras. S Mexikem například již ve velkém spolupracují strojírenské firmy dodávající zemědělské vybavení, především traktory nebo příslušenství na obdělávání menších polností, a dále důlní stroje.

Jakým způsobem exportérům v regionu pomáháte?

Skupina UniCredit, stejně jako v jiných regionech, má zastoupení i v Latinské Americe. Klientovi jsme tak schopni nabídnout bohaté zkušenosti z celého regionu jak formou přímé spolupráce, tak formou kontaktů na naše lokální bankovní partnery. Získá u nás potřebné informace pro vstup na konkrétní trh a kvalitní poradenství ohledně financování jeho exportních aktivit. UniCredit je dlouhodobě velmi dobře hodnocena místními bankami a naše riziko je akceptováno většinou jihoamerických bank.

Velmi silnou pozici zastupujeme v Brazílii. Obchodní zastoupení v Sao Paulu máme již od roku 1948 a aktivně spolupracujeme v oblasti exportního a investičního financování. Český exportér má tak na tomto trhu zajištěnou plnou podporu. Skupina UniCredit má zároveň uzavřeny smlouvy s bankami i v dalších klíčových zemích jako Chile, Mexiko nebo Argentina.

Mají české firmy nebo výrobky v regionu dobré jméno?

To je závislé na konkrétním odvětví, ale historicky mají české firmy v Latinské Americe velmi dobrou pověst. Brazílie je po dlouhá léta obchodním partnerem České republiky. Prosadily se zde výrobky od továren Škoda nebo Baťa. V poslední době se také velmi daří podporovat energetický průmysl v těchto zemích. Za zmínku také stojí brněnský Zetor, který na latinskoamerický trh každoročně míří.

Jaký očekáváte vývoj v Rusku a postsovětských republikách, tedy regionu, který je pro český export tradiční, avšak v současnosti stále klesající?

Zahraniční obchod mezi Českou republikou a Ruskem má samozřejmě v posledních měsících klesající trend. V roce 2014 se celkový obrat propadl o 9 % oproti minulému roku. Pokles se děje zejména díky dvěma faktorům, které spolu úzce souvisí. Jednak jde o konflikt na Ukrajině a s ním související ekonomické sankce. Export na Ukrajinu a do dalších postsovětských zemí sankce značně komplikují, v některých případech dokonce úplně znemožňují. Na druhé straně pak stojí problémy ruské ekonomiky, tedy devalvace rublu a stagnace mnoha odvětví průmyslové výroby, které nejsou vyvolané jen sankcemi, a samozřejmě pokles cen ropy. Od roku 2012, kdy jsme zaznamenaly rekordní hodnoty, tak obchod neustále klesá a současná situace napovídá, že rok 2015 nebude výjimkou. Naopak prognózy ukazují, že pokles se ještě zrychlí.

Horizont následujících let tak pro tento region z našeho pohledu nevypadá příliš optimisticky. Nicméně to neznamená, že by čeští exportéři měli Rusko a další postsovětské ekonomiky zcela odepsat a přesunout svůj zájem jinam. I přes současné komplikace pro nás Rusko zůstane důležitým obchodním partnerem a bylo by chybou jej opustit.

Co říkáte na zprávu, že ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo záštitu nad slavnostním galavečerem?

Záštita galavečera MPO ČR poskytuje prostor pro zviditelnění kvalitních tuzemských exportních firem i ze segmentu malých a středních podniků.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013