Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Výhody, které získáme díky sdílení zkušeností, mohou být klíčové
Úvodník

Výhody, které získáme díky sdílení zkušeností, mohou být klíčové

Vážení čtenáři,

Exportní cena DHL UniCredit už dávno překročila myšlenku projektu, ve kterém firmy mezi sebou pouze soutěží. Všichni zúčastnění exportéři mají díky své registraci v projektu přístup k řadě podnikatelských benefitů. Získávají příležitost účastnit se neformálních exportních setkání, sdělit svůj podnikatelský příběh prostřednictvím médií a především nyní každý přihlášený exportér získá přístup do registru, který umožní sdílet exportní zkušenosti s ostatními a poskytne přístup k množství užitečných a zajímavých informací. Sdílení zkušeností bylo vždy podstatou všech našich exportních setkání. Nyní mohou exportéři sdílet své zkušenosti s ostatními v kteroukoli chvíli a z kteréhokoli místa na světě.

Výhody, které malé a střední firmy mohou díky sdílení zkušeností a inspirativních příběhů získat, mohou být často pro jejich podnikání klíčové. A právě malé a střední firmy jsou v českém prostředí motorem ekonomiky a jejich inovativní činnost je zásadní pro vývoj v mnoha odvětvích. A stejně tak ovlivňuje český export i nutnost hledat alternativní trhy kvůli situaci na dříve oblíbených trzích zemí bývalého Sovětského svazu.

Takovou příležitostí může být Latinská Amerika, která byla v nedávno zahájeném 18. ročníku zvolena jako region pro soutěžní kategorii Exportér teritoria. Tamní trh nabízí ohromný exportní potenciál a přitom tvoří Latinská Amerika v objemu českého exportu pouhé 1 procento. České firmy mají v Latinské Americe historicky velmi dobrou pověst a místní prostředí nabízí skvělé možnosti pro spolupráci v oborech jako je energetika a strojírenství. Právě i pro znovuobjevení tohoto pestrého a zajímavého teritoria může být vzájemné sdílení zkušeností velmi užitečným nástrojem, jak proniknout na místní trhy a překonat bariéry v podobě bezpečnostní situace nebo celních předpisů.

Přestože máme nyní možnost setkávat se online z kteréhokoli místa na světě, samozřejmě vždy platí, že se na vás těším na některém z našich příštích setkání.

Přeji krásné a odpočinkové léto.

Helena Kohoutová

ředitelka Agentury Helas, s.r.o.

pořadatelka a porotkyně Exportní ceny DHL UniCredit

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013